< Terug naar overzicht

Meer telewerkvergoedingen door coronacrisis

Sinds begin dit jaar hebben 13% meer bedienden een telewerkvergoeding ontvangen. Dat blijkt uit een analyse van Acerta.

De corona-lockdown speelt ongetwijfeld een belangrijke rol in deze stijging. Werknemers waren immers verplicht om van thuis uit te werken, toch als hun functie dat toeliet. Hieronder geeft Acerta je een beknopt overzicht van de regels rond telewerken en telewerkvergoedingen.

Van occasioneel naar structureel telewerk

Was telewerken geen gewoonte in je onderneming vóór de coronacrisis? Dan heb je snel moeten schakelen de voorbije maanden. Misschien overweeg je nu zelfs om structureel telewerk in te voeren.

Wat is occasioneel telewerk?

Occasioneel telewerk is werk dat incidenteel of omwille van overmacht (bijvoorbeeld corona, sneeuwalarm, treinstaking…) of persoonlijke redenen buiten de bedrijfsterreinen verricht wordt met behulp van IT-middelen. Bij occasioneel telewerk ben je niet verplicht om afspraken op te nemen in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst of in een policy. Toch is het aangeraden om een kader met afspraken en richtlijnen te voorzien.

Wat is structureel telewerk?

We spreken over structureel telewerk als je werknemers op regelmatige basis buiten de bedrijfsterreinen (bijvoorbeeld van thuis uit) werkt aan de hand van IT-middelen. Hier ben je wel verplicht om een bijlage aan de arbeidsovereenkomst toe te voegen, met duidelijke en vaste afspraken.
Over welke afspraken gaat het?

  • Onkostenvergoedingen
  • Installatie en onderhoud van een bureau, computer en eventueel een bureaustoel voor thuis
  • Uren waarop werknemers thuis bereikbaar moeten zijn
  • Tussenkomst van verzekering bij arbeidsongevallen thuis

Bovendien ben je als werkgever plicht om de nodige apparatuur beschikbaar te stellen bij structureel telewerk én je moet de kosten van communicatie en de verbindingen, die verband houden met het telewerk, betalen. We haken hier straks verder op in.

Is een thuiswerkvergoeding verplicht?

In sommige gevallen ben je als werkgever verplicht om een vergoeding te betalen, in andere gevallen is een vergoeding niet verplicht, maar wel mogelijk. Hiervoor wordt er een onderscheid tussen structureel en occasioneel thuiswerk gemaakt.

Vergoeding bij occasioneel telewerk?

Als je werknemer occasioneel telewerkt door overmacht of persoonlijke redenen, dan ben je niet verplicht om een vergoeding te betalen. Het telewerk komt dan immers uitzonderlijk voor.

Let wel op: telewerk als gevolg van de coronamaatregelen vormt hier een uitzondering op. Je bent in dit geval verplicht om dezelfde administratieve regels als bij structureel thuiswerk te hanteren.

Vergoeding bij structureel thuiswerk?

We hadden het al over de verplichting om de nodige apparatuur beschikbaar te stellen, te installeren en te onderhouden, en het betalen van de kosten van communicatie en (internet)verbindingen die nodig zijn voor het thuiswerken. Als die kosten er zijn natuurlijk.

Daarnaast kan je ook onkosten vergoeden. De RSZ geeft volgende administratieve instructies mee voor het bepalen van de onkosten:

  • Een vergoeding van € 20 euro/maand voor de internetverbinding;
  • Een vergoeding van € 20 euro/maand als je medewerkers hun eigen apparatuur (PC, printer…) gebruiken;
  • Een bureauvergoeding van €129,45 euro/maand of 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerk.

Werken op kantoor, verleden tijd?

Heel wat bedrijven herbekijken wat de ideale werkplek voor hun medewerkers is. Thuiswerken kan bijvoorbeeld gepaard gaan met minder kosten, wanneer er minder (grote) kantoorruimtes nodig zijn.


Maak van thuiswerk een succes

Schep duidelijkheid met een juridisch onderbouwd thuiswerkbeleid dat bij je organisatie past.

 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen