< Terug naar overzicht

Werknemers met schoolgaande kinderen? Bereid je arbeidsorganisatie voor op alle scenario’s

In dit artikel geeft Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, een overzicht van mogelijke oplossingen voor een goede arbeidsorganisatie.

Het onderwijs heeft de vakantie achter zich gelaten en ondertussen zijn de eerste schooldagen achter de rug. Hoewel de start van het schooljaar een opluchting was voor heel wat werknemers (welkom terug ‘structuur’), loert het coronavirus nog steeds om de hoek. Wat kan je werknemer doen als de school van zijn kind(eren) plots overschakelt naar code oranje? Of wat als er een klas in quarantaine moet gaan?

Code oranje op school

Ook scholen hebben een kleurcode gekregen. Elke school startte met code ‘geel’, maar enkel scholen zijn al overgeschakeld op code oranje. Wat houdt dat in? Alle leerlingen, vanaf het derde jaar secundaire onderwijs, moet overschakelen op hybride onderwijs. Dat is dus halftijds op school, halftijds van thuis uit.

Wat moet je doen als je werknemer in dit geval thuis wil blijven om zijn/haar kind(eren) te ondersteunen (of te controleren) bij het schoolwerk van thuis uit? Er zijn meerdere oplossingen, afhankelijk van de situatie:

• Je werknemer kan van thuis uit werken

Als je werknemer van thuis uit kan werken, dan is occasioneel telewerk een mogelijke oplossing. Dan kan hij/zij een oogje in het zeil houden en toezien op het leerproces van de kinderen. Deze beslissing moet wel in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer genomen worden.

• Je werknemer kan niet van thuis uit werken

Wanneer telewerken niet mogelijk is, dan zijn er ook meerdere opties: je werknemer kan verlof om dwingende redenen vragen, betaalde vakantie nemen, verlof zonder wedde aanvragen, of het uurrooster tijdelijk verminderen. Elk van deze opties hebben specifieke voorwaarden en moeten vaak in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer genomen worden. Vergeet trouwens niet dat tijdskrediet of ouderschapsverlof slechts kan voor kinderen tot 12 jaar.

Kind in quarantaine

Stel dat meerdere leerlingen uit eenzelfde klas positief testen op het coronavirus, dan kan het zijn dat de volledige klas gesloten wordt en alle kinderen in quarantaine moeten. Wat zijn de oplossingen voor werknemers met kind(eren) die in quarantaine moet(en)?

• Je werknemer moet ook in quarantaine gaan

Wanneer het werk van thuis uit kan uitgevoerd worden, dan kan telewerk opgelegd worden tijdens de quarantaineperiode. Wanneer dit niet mogelijk is, dan moet de werknemer een quarantaine-attest van zijn geneesheer kunnen voorleggen en overhandigen aan zijn/haar werkgever. Dan kan je je werknemer(s) op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zetten.

• Je werknemer moet niet verplicht in quarantaine gaan

Als je werknemer niet verplicht in quarantaine moet gaan, dan zijn er toch verschillende oplossingen zodat hij/zij voor de kind(eren) kan zorgen: ouderschapsverlof of tijdskrediet, verlof om dwingende redenen, betaald verlof of verlof zonder wedde, of tijdelijke arbeidsduurvermindering. Ook hier gelden voor elke oplossing specifieke voorwaarden. Trouwens, wanneer je werknemer niet zelf in quarantaine moet, dan zal hij/zij niet kunnen genieten van het regime tijdelijke werkloosheid.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen