VBO laat sectoren beslissen over opzeggingstermijnen

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtCommunicatieDiscriminatieFlexibiliteitHerstructureringLeiderschap en CoachingLoonLoonkosten
In de zaterdagkrant van De Tijd schetste topman van het Verbond van de Belgische Ondernemingen (VBO) Pieter Timmersmans de krijtlijnen om tot een oplossing te komen voor het statuut arbeiders-bedienden.

Zo stelt het VBO voor dat de sociale partners een interprofessionele onder- en bovengrens vastleggen. De opzeggingstermijnen kunnen dan, naargelang van de sector, tussen beide fluctueren. Hoe lang de ontslagtermijn wordt, moeten de sectoren dan vastleggen.

Daarnaast wil de werkgeversorganisatie inzetten op outplacement, het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe job. De focus ligt dus meer op werkzekerheid in plaats van jobzekerheid. Al blijft de vraag wie de rekening zal betalen: “Als de bedrijven die rekening volledig moeten betalen, zullen de ontslagtermijnen korter moeten”, merkt Timmermans op.

Aan opgebouwde rechten wil VBO niet raken. Alle ontslagrechten die een werknemer voor 8 juli 2013 bij zijn werknemer heeft verworven, blijven behouden: “Zes tot tien procent van de werknemers verandert jaarlijks van job. Aan dat tempo is na tien jaar meer dan 60 procent van de arbeidsmarkt ‘vernieuwd’. Zo ontstaat een uitdoofscenario, terwijl iedereen na 8 juli in het nieuwe systeem zit.”

Het VBO aanvaardt ook dat de werkgever de ontslagreden moet vermelden op de ontslagbrief. Dat moet nu al voor arbeiders, maar niet voor bedienden. Al wil Timmermans wel een gedeelde bewijslast. De werkgever moet motiveren waarom hij iemand ontslaat, maar ook de werknemer moet aantonen waarom zijn ontslag onrechtmatig zou zijn.

“Voor de andere verschillen moet eerst nagegaan worden of ze wel discriminatoir zijn. In dat geval moet ook voor het gewaarborgd loon, het vakantiegeld of het aanvullend pensioen worden ingegrepen. Daarvoor wordt het wel erg kort dag. Het Grondwettelijk Hof eist enkel een einde van de discriminatie op het vlak van de ontslagvergoeding en de carenzdag”, zegt Timmermans. “Het overige moeten we in een globaal kader aanpakken.” De carenzdag lijkt geen struikelblok.

Nieuwe discriminatie

De socialistische bediendenvakbond BBTK reageerde al meteen afwijzend op de voorstellen van het VBO. “Het voorstel van het VBO creëert een ongelijkheid tussen sectoren. In sectoren met een meerderheid van arbeiders zal het resultaat waarschijnlijk dicht(er) bij de huidige opzegtermijnen van de arbeiders aansluiten. In sectoren met een meerderheid van bedienden zal het resultaat waarschijnlijk dicht(er) bij de huidige opzegtermijnen van de bedienden aansluiten. Niet goed voor mobiliteit tussen sectoren. Ook zal dit verder de industrie stigmatiseren als “minder beschermende” sector. De harmonisering en het wegwerken van de discriminaties zullen dus niet worden gerealiseerd.”

BBTK reageert positief op het voorstel om de outplacementrechten te veralgemenen. Al mogen de kosten ervan niet afgewenteld worden op de ontslagen werknemer en moet outplacement dus bovenop de opzeggingsvergoeding komen.

Wat de carenzdag betreft, wijst BBTK erop dat in de sectoren waar deze dag al afgeschaft is, blijkt dat de impact op het ziekteverzuim vrijwel onbestaande is. Een verhoogde controle op ziekteafwezigheden is dan ook niet nodig.

De andere verschillen tussen arbeiders en bedienden moeten weggewerkt worden in een globaal kader. “Wij pleiten voor een oplossing waarbij arbeiders en bedienden uiteindelijk dezelfde rechten krijgen, los van de sector of het statuut waarin ze werken. En daarbij hebben we aandacht voor de realiteit van het terrein, zowel voor werkgevers als werknemers.”

Woensdag schuift de regering mee aan tafel en start een tripartite overleg om tot een harmonisering van het statuut arbeiders en bedienden te komen.

Bron: De Tijd/BBTK

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.