VBO weerlegt ABVV-kritiek omtrent vormingsinspanningen

Training
“Het ABVV baseert zich voor zijn uitspraken onder meer op de gegevens van de sociale balans”, zo stelt de persmededeling van het VBO. “De cijfers die het ABVV aanhaalt, moeten nog worden verhoogd met de vormingsinspanningen die door sectorfondsen georganiseerd worden en die volledig betaald worden door een werkgeversbijdrage (0,2% à 0,3% van de loonmassa, de vormingsinspanningen op de werkvloer die uitsluitend ten laste van de werkgever vallen (bij de installatie van nieuwe machines bijvoorbeeld worden personeelsleden op kosten van de werkgever opgeleid om deze te kunnen bedienen),
en de vormingsinspanningen van ondernemingen die geen sociale balans moeten invullen en dus niet in de statistieken zijn opgenomen. Bij de berekening van de volledige vormingsinspanningen van de ondernemingen, zal men moeten vaststellen dat de engagementen van het interprofessioneel akkoord in de praktijk wel degelijk gerespecteerd worden. Trouwens, in de schoot van de Nationale Arbeidsraad werken vakbonden en werkgevers momenteel aan een nieuw meetinstrument dat nu net de lacunes bij de meting van de vormingsinspanningen via de sociale balans moet wegwerken. Zou het ABVV niet beter de resultaten van deze werkzaamheden afwachten in plaats van nu al mist te spuien?”, vraagt het VBO zich af. “De misleidende informatie vanwege het ABVV is vanzelfsprekend ook niet van die aard om over de vormingsproblematiek een sereen gesprek te hebben”.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.