Veel meer werk noodzakelijk: geen dag te verliezen. Wat doet u eraan?

Vandaag werken zeven op tien Belgen. De federale regering wil dat in 2030 acht op tien Belgen op actieve leeftijd aan de slag zijn. Vlaanderen wil dat doel zelfs al in 2025 halen. Die hogere werkgelegenheidsgraad is noodzakelijk om pensioenen en sociale zekerheid te kunnen blijven betalen.

Om al die mensen aan de slag te krijgen, zijn dus extra jobs nodig. Agoria becijferde dat in totaal 600.000 extra banen nodig zijn. “In 2021 heeft niemand dus een dag te verliezen”, zegt Bart Steukers, directeur Context van Agoria. “Vanaf 1 januari is het aan politici om hun relanceplannen uit te rollen, aan bedrijven om hun motor weer te doen draaien en aan mensen om zich bij te scholen. Elke dag telt.”

De analyse van Agoria betekent dat de economie op volle toeren moet draaien zodat de nood aan extra mensen er ook effectief komt. “Enkel als we een zuivere groei van jaarlijks gemiddeld 1,5 procent kunnen optekenen van alles wat we in ons land aan goederen en diensten produceren (BBP), zal tussen nu en 2030 die nood aan 600.000 mensen ontstaan”, vertelt Bart Steukers, die ook lid is van de raad van bestuur van de VDAB en vanaf april 2021 CEO wordt van Agoria.
Maar er moeten ook personen zijn om al die nieuwe banen in te vullen. Vandaag tellen we 350.000 werklozen. Onvoldoende dus om alle nieuwe jobs uit te oefenen. Er is dus nood aan 250.000 extra werknemers. “We moeten die vooral zoeken bij de niet-actieven, mensen die vandaag niet op zoek zijn naar een baan”, legt Bart Steukers uit.

Agoria kijkt vooral richting vrouwen, jongeren, 60-plussers, laaggeschoolden of mensen met een migratie-achtergrond: allemaal groepen met een lagere werkgelegenheidsgraad. Bij vrouwen is dit 66,5 procent, bij jongeren 60,9 procent, bij ouderen 32,8 procent, bij laaggeschoolden 46,3 procent en bij personen met een migratie-achtergrond 43,5 procent. Deze mensen verdienen een duw in de rug om de hindernissen te kunnen overwinnen bij het zoeken of houden van werk.
Een andere uitdaging ziet Agoria in het permanent vormen. Relevant blijven in een snel veranderende wereld is niet de enige reden. Permanente vorming is ook essentieel omdat de vraag naar hoger opgeleiden niet enkel vanuit onderwijs kan worden ingevuld. We moeten een opwaartse dynamiek creëren met personen die vandaag al actief zijn op de arbeidsmarkt om zo de instroom voor anderen gemakkelijker te maken, is het interessante idee.

Stijgende productiviteit is geen synoniem met harder werken

Agoria wil “de toegevoegde waarde van werk verhogen”. Dat kan door te werken met oog voor efficiëntie en resultaat. Maar ook met aandacht voor betekenisvol werk in veilige, comfortabele en motiverende omstandigheden. “Stijgende productiviteit is geen synoniem met harder werken. Je haalt vooral veel vrucht uit werk door juiste instrumenten en door de kennis om optimaal mee te gaan met de digitale evolutie. Voortdurende nieuwsgierigheid en permanente vorming om technologie in de job goed te gebruiken, is tegelijk een voorwaarde en een garantie om die job comfortabeler te maken en efficiënter in te vullen. Start het nieuwe jaar met een opleiding”, raadt Bart Steukers aan.

Vorig jaar gaf Agoria het startschot van het ‘Be The Change’-charter dat bedrijven kunnen onderschrijven om hun personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen. Om de ondernemingen te helpen dit traject aan te vatten, kunnen ze kiezen uit tien eenvoudige engagementen om zo hun toekomst vorm te geven.

0In 2018 maakte Agoria samen met de werkgelegenheidsagentschappen VDAB, Forem en Actiris ‘Be The Change’, de eerste grondige studie die de evolutie van de arbeidsmarkt in ons land tot 2030 in kaart bracht. Het politieke credo ‘jobs, jobs, jobs’ begon in die periode alsmaar luider te klinken.

Meer dan 200.000 extra personen gingen intussen aan het werk, de sterkste jobcreatie die in dit land ooit over een periode van drie jaar werd bereikt en 150.000 meer dan verwacht. Dat cijfer bewijst volgens Agoria enerzijds dat onze economie, ook in een digitaliserende wereld, extra handen nodig heeft. Anderzijds toont het getal aan dat de oproep ‘Be The Change’ oproep gehoor vindt: meer en meer mensen spijkeren hun competenties bij en gaan aan de slag.

De Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgelegenheidsagentschappen spelen in op de bevindingen uit ‘Be The Change’. VDAB-topman Wim Adriaens wil het vizier nu nog sterker richten op niet-actieven, ofwel mensen die niet werken maar ook niet werkzoekend zijn. Hij vindt ook de opwaartse arbeidsmobiliteit waarbij we de competenties van werkenden versterken, essentieel.

Marie-Christine Van Bockestal, topvrouw van Forem, bevestigt de nood aan hechte en gestructureerde samenwerking met de sectoren en het kort op de bal spelen om alle professionals die uit de boot dreigen te vallen meteen bij de hand te nemen en inactiviteit te vermijden.

Voor Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal bij Actiris, zijn de twee prioriteiten een samenwerking met partnerorganisaties om doelgroepen nog beter te bereiken en een gestructureerde aanpak om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.