Verbeter uw emotionele intelligentie

In haar tien jaar ervaring als coach heeft Muriel Maignan Wilkins, de medeoprichtster van het coachingbedrijf Isis Associates, nog nooit iemand zelf horen verklaren dat hij aan zijn emotionele intelligentie wil werken. Toch kan ze het aantal keren dat ze van medewerkers te horen krijgt dat emotionele intelligentie een werkpunt is, niet bijhouden. En dat is net het probleem: degenen die er het hardst aan moeten werken, beseffen dat het minst.

Alvast een vlugge test. Indien u de volgende situaties herkent, schiet uw emotionele intelligentie volgens Wilkins tekort:

  • U heeft vaak het gevoel dat anderen uw punt niet begrijpen en dat maakt u ongeduldig en gefrustreerd.
  • U bent van mening dat uw medewerkers overreageren wanneer u hen kritiek geeft.
  • U hecht er geen belang aan om geliefd te zijn op het werk.
  • U stelt hoge eisen van uzelf en verwacht dat anderen dat voorbeeld volgen.
  • Als er iets fout loopt, bent u er steeds van overtuigd dat anderen hiervan de oorzaak zijn.
  • U vindt het niet nodig om zich in de schoenen van anderen te plaatsen en begrip voor hen op te brengen.

Herkent u zichzelf in de lijst? Dan raadt Muriel Maignan Wilkins de volgende vier strategieën aan:

  1. Vraag ten eerste feedback. De belangrijkste component van emotionele intelligentie is immers het zelfbewustzijn. Ga na waar het probleem ligt en wat uw werkpunten zijn. Maak zeker niet de fout om voor elk probleem enkele excuses in te roepen. Vermijd die defensieve houding en gebruik de kritieken om uw houding te veranderen.
  2. Wees u ten tweede bewust van het verschil tussen uw intentie en de impact van uw daden. Mensen met een lagere emotionele intelligentie onderschatten immers vaak de gevolgen van hun woorden en daden. Hou dus voldoende rekening met de gevolgen van wat u zegt en denk voor elke vergadering na over de manier waarop u gaat communiceren en welke indruk u daarmee maakt.
  3. Ten derde adviseert Wilkins om op tijd de pauzeknop in te drukken. Doe dat om eerst naar jezelf te luisteren en uw reactie te bepalen. Maak gebruik van die pauzeknop, ook wanneer anderen aan het woord zijn. Onderbreek hen niet, maar laat hen hun betoog afwerken. Zeker wanneer je niet akkoord gaat, is het belangrijk om toch het signaal te geven dat je hun mening respecteert.
  4. Draag ten slotte beide schoenen. U mag dan wel steeds het advies krijgen dat u zich best in andermans schoenen plaatst, toch mag u uw eigen gevoelens en overtuigingen niet negeren. Benader elke situatie dus zowel vanuit uw perspectief, als uit dat van de anderen.

Werken aan uw emotionele intelligentie lukt niet zonder discipline en een sterke overtuiging in zijn waarde, waarschuwt Wilkins. Toch zal u met wat geduld en oefening resultaten bereiken die die moeite zeker waard zijn.

Bron: Harvard Business Review (https://hbr.org)


Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.