Verlenging van bepaalde crisismaatregelen

ArbeidsomstandighedenArbeidsrechtLoonOntslagVerandering
De maatregelen die verlengd werden voor een periode van 2 maanden die zou aflopen op 31 maart 2011, worden opnieuw verlengd tot 31 mei 2011:

• Invoering van een tijdelijk en collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden (economische werkloosheid voor bedienden)
• Toekenning van een crisispremie aan ontslagen arbeiders
Elke arbeider van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt tijdens de geldigheidsperiode van deze maatregel (behalve tijdens de proefperiode, voor dringende reden, met het oog op het toetreden tot het pensioen of het brugpensioen, in geval van beëindiging in onderling akkoord of bij het verstrijken van een overeenkomst van bepaalde duur, of nog in geval van collectief ontslag), kan aanspraak maken op een crisispremie van 1.666 EUR ten laste van de RVA en/of de werkgever.

Maatregelen die niet meer van toepassing zijn vanaf de 1ste februari 2011 :

• Invoering van een tijdelijke en collectieve arbeidsduurvermindering, al dan niet vergezeld van de invoering van de 4-dagenweek.
• Invoering van de herstructureringskaart (ten aanzien van werknemers ontslagen in het kader van een faillissement) en vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen voor deze doelgroep.
• Invoering van een stelsel van individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties om het hoofd te bieden aan de crisis (“crisistijdskrediet”).

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.