Verlenging voorlopige registratie zorgkundigen

Arbeidsrecht
Sinds oktober 2007 worden bij de FOD Volksgezondheid individuele aanvragen tot registratie als zorgkundige behandeld. Wie een voorlopige registratie als zorgkundige wou krijgen, moest een aanvraag indienen vóór 31 december 2008. Omdat veel personen hun aanvraag niet op tijd indienden, werd voorgesteld om de geplande overgangsperiode met 1 jaar te verlengen, dus tot 31 december 2009. Het Koninklijk Besluit hiervoor verscheen op 8 december 2009 in het Belgisch Staatsblad.
De aanvragen die tussen 31 december 2008 en 31 december 2009 zijn ingediend, worden nog behandeld volgens de criteria die het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 vooropstelt. Deze criteria op zich blijven ongewijzigd; de verlenging wordt enkel toegepast op de einddatum voor het indienen van de aanvraag.
Wie aan de voorwaarden voldoet om een voorlopige registratie te krijgen, de aanvraag tijdig indient én een ontvangstmelding van deze aanvraag ontvangt, zal de zorgkundige handelingen mogen stellen in afwachting van de bevestiging van de registratie.
Wie voldoet aan de voorwaarden om een definitieve registratie te krijgen, kan zijn dossier hiervoor ook na 31 december 2009 indienen, omdat deze einddatum enkel van toepassing is op de aanvragen tot voorlopige registratie.
Informatie en registratieformulieren zijn te vinden op www.health.fgov.be en doorklikken naar Gezondheidszorg – Erkenning van de gezondheidszorgberoepen – Zorgkundigen.

Bron: FOD Volksgezondheid

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.