Vertrouwen kmo’s groeit, maar (nog) geen extra jobs in zicht

Dat blijkt uit de KMO Barometer, de driemaandelijkse conjunctuurpeiling van ondernemersorganisatie Unizo bij 925 ondernemers. De barometer eindigt het afgelopen kwartaal op 99,2 punten. Dat is het hoogste peil in drie jaar tijd.

32% van de ondernemers neemt een stijging van de activiteiten waar, 42% een status-quo en 26% een daling. De verwachtingen inzake werkvolume voor het volgende kwartaal dalen met 1,1 punt. 29% van de ondernemers verwacht meer werk voor het komende kwartaal. 51% van de ondernemers voorziet een status-quo en 20% verwacht een daling van het werkvolume.

14% van de ondernemers stelt dit kwartaal minder mensen te werk ten opzichte van het vorige kwartaal, 10% heeft mensen aangeworven. Ruim driekwart van de ondernemers houdt het personeelsbestand stabiel.

16% van de ondernemers verwacht het komende kwartaal mensen te moeten ontslaan, 15% verwacht mensen aan te werven en 69% van de ondernemers verwacht dat het personeelbestand stabiel blijft het komende kwartaal.

De ondernemers zijn iets meer tevreden over de algemene economische toestand. 46% van de ondernemers geeft aan ontevreden te zijn over de algemene toestand van de economie. 15% van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de algemene toestand en 38% van de ondernemers is neutraal.

Het cijfer dat de tevredenheid over de eigen onderneming weergeeft, stijgt met 0,4 punten tot een niveau van 102,3 punten. 43% van de ondernemers is tevreden over de gang van zaken in het eigen bedrijf. 28% is neutraal en 29% is ontevreden.

 

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.