Verzuimbeleid: het blijft bij goede bedoelingen

Acht op de tien bedrijven zijn er zich van bewust dat een verzuimbeleid een positieve impact heeft, toch vertaalt zich dit niet in de praktijk. Zo blijkt uit een bevraging van externe preventiedienst Mensura en Certimed. Vier op de tien bedrijven handelen verzuim louter administratief af. Er is geen beleid en verzuimcijfers worden niet opgevolgd.

Slechts een derde van de organisaties heeft een duidelijk verzuimbeleid dat ook opgevolgd wordt. Bij nog eens een derde is het verzuimbeleid afgestemd op of geïntegreerd met het welzijnsbeleid. Daarbij heeft men zowel aandacht voor preventieve als reactieve acties, voor de verhouding werkbelasting en belastbaarheid en re-integratie van langdurig zieken.

Ziektebriefje

De structurele opvolging van verzuimcijfers is een sleutel tot succes in het terugdringen van verzuim. Nochtans zegt bijna een kwart van de werkgevers dat niet te doen. Als voornaamste redenen geven ze aan het nut er niet van in te zien of gewoon niet over de juist tools te beschikken. 44 procent van de organisaties gaat wel met verzuimcijfers aan de slag, maar slaagt er niet in om dat regelmatig of gestructureerd te doen.

De aankondiging dat werknemers van grote bedrijven zich binnenkort drie keer per jaar een dag kunnen ziek melden zonder attest versterkt enkel de nood aan grondige opvolging. “De opvolging komt veel meer bij het bedrijf zelf, en meer bepaald de leidinggevende, te liggen. Hij zal het gesprek met de afwezige collega moeten aangaan. Uit ons onderzoek blijkt dat er op dit vlak nog ruimte is voor verbetering. Minder dan de helft van de werkgevers (42 procent) biedt leidinggevenden een opleiding over de aanpak van een verzuimgesprek”, zegt Bart Teuwen, verzuimexpert bij Mensura Groep.

Nood aan duidelijk beleid

De vrees leeft bij sommige organisaties dat de gedeeltelijke afschaffing van het ziektebriefje de deur zal openen naar meer kortdurend verzuim. Onterecht, volgens Teuwen: “Op voorwaarde dat er een duidelijk beleid is, dat procedures bij iedereen bekend zijn en leidinggevenden weten hoe ze hierover een gesprek kunnen voeren. Zijn die zaken aanwezig, dan leidt de afschaffing niet tot meer verzuim, maar stimuleert het net een meer proactieve, preventieve aanpak.”

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.