Vierdagenwerkweek: top of flop?

Twee persberichten op één dag tijd. “Meer dan 1 op 2 Belgische managers is bereid om verkorte werkweek aan te bieden”, kopt Robert Half, terwijl Acerta ons zegt dat “Bijna 8 op de 10 kmo’s wil werkweek van 4 dagen niet invoeren”.

Waarover gaat het? De vierdagenwerkweek houdt in dat een werknemer op zijn/haar vraag van de werkgever de optie krijgt om een voltijdse werkweek van 38 uur te presteren in vier in plaats van vijf dagen. Concreet wil dat zeggen dat die werknemer vier dagen lang tot 9,5 uur per dag zal werken en daardoor een extra vrije dag heeft.

Een bevraging door Robert Half, in het kader van hun Salarisgids 2023, leert ons dat 54 procent van de Belgische topmanagers openstaat om in 2023 zo’n verkorte werkweek aan te bieden. De internationale bevraging, die in juni dit jaar is uitgevoerd, omvatten interviews met 300 Belgische deelnemers. Het ging om C-level managers in kleine, modelgrote en grote ondernemingen uit de private én publieke sector.

Bij Acerta, waar de enquête (ook in juni 2022) een samenwerking was met ETION en VKW Limburg, komt men tot de conclusie dat 77 procent van de Belgische kmo’s niet van de vierdagenwerkweek moet weten wegens niet haalbaar. Slechts 8 procent vindt een dergelijke arbeidsregeling haalbaar. Belangrijk verschil met het andere onderzoek, is dat hier 502 kmo-werkgevers – dat is: bedrijven met meer dan vijf en minder dan honderd werknemers – aan het woord zijn gelaten. Kleinere bedrijven dus, die met minder mensen het werk georganiseerd moeten krijgen.

Ingewikkelde planning

Is de grootte van de onderneming de bepalende factor? Uit wat we weten over de enquêtes kunnen we dat niet opmaken, al lijkt het niet onlogisch. Ook de sector – denk aan het verschil tussen retail en productie enerzijds, en bijvoorbeeld diensten en ICT anderzijds – zal waarschijnlijk mee bepalen hoe haalbaar zo’n andere werkorganisatie is. Dat sluit aan bij wat Annelies Bries, experte bij Acerta Consult, stelt. “De meeste bedrijven vrezen dat het de planning van het werk ingewikkelder zal maken en dat de continuïteit in het bedrijf misschien in het gedrang komt.”

“Het legt daarenboven ook een hoge werkdruk op aan de werknemers zelf, want 9,5 uur werken op één dag is niet min en met een stijgende burn-out ratio is dat zeker ook een belangrijk aandachtspunt. Bedrijven die ervoor open staan om de vierdagenweek in te voeren, moeten in de eerste plaats goede afspraken maken met hun werknemers”, merkt ze nog op.

Aantrekkelijk dankzij flexibiliteit

Beide onderzoeken maken ook de link naar de war for talent die ondanks alles toch nog gaande is. In combinatie met de erg hoge loonkosten, is extra flexibiliteit aanbieden en mogelijkheid om werknemers aan te trekken en te binden. “De recent goedgekeurde arbeidsdeal zal het voor bedrijven ook mogelijk maken om hierin meer te diversifiëren”, aldus Bart Goossens, Senior Director bij Robert Half. “En dat is absoluut noodzakelijk. Als je als bedrijf beperkte flexibiliteit aanbiedt, zal je hopeloos de boot missen.”

“Veel bedrijven zitten door de hoge indexatie tussen twee vuren: ze willen het personeel de verdiende opslag wel uitbetalen, maar moeten ook rekening houden met de stijgende personeelskost. Het juiste evenwicht hierin vinden, zal zeker voor extra uitdagingen zorgen nu het einde van het jaar – de gebruikelijke periode voor loonsverhoging – eraan komt. Een uitgebreider pakket aan extralegale voordelen zou hiervoor bijvoorbeeld een alternatief kunnen zijn”, zegt hij ook.

Dat is in lijn met andere bevindingen uit de Salarisgids. Zo staan bedrijven, naast de courante en gegeerde vormen van flexibiliteit, ook open om andere vormen van flexibiliteit aan te bieden: verkorte werkweek (54 procent), (deels) telewerk in het buitenland (54 procent) en wekelijkse werktijd verlengen voor meer verlof (28 procent) zijn de populairste vormen die hoog op de agenda staan bij Belgische managers.

En u? Zal u de vierdagenwerkweek toestaan in uw onderneming? En zal u zélf uw werk op vierdagen presteren in plaats van vijf?

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.