Vijandige baas? Geef hem lik op stuk

Een studie, uitgevoerd door enkele Amerikaanse universiteiten, leert dat werknemers zichzelf minder in de slachtofferrol plaatsen wanneer ze zich niet laten doen door een slechte baas. “Nochtans dacht ik voor deze studie dat er geen enkel voordeel zou zijn voor werknemers die in opstand komen tegen hun baas,” stelt Bennett Tepper, hoofdonderzoeker van deze studie en professor Management and Human Resources aan de Ohio State University’s Fisher College of Business.

Ongetwijfeld is de beste situatie wanneer er totaal geen sprake is van vijandigheid op het werk. Maar is dat toch het geval, dan geef je je baas best lik op stuk. Zo voelen de werknemers zich beter en zijn ze productiever dan wanneer ze beledigingen en intimidaties gewoon op zich af laten komen.

Hoe vaak in opstand?

Het onderzoek, dat online gepubliceerd werd in het blad Personnel Psychology, is gebaseerd op de gegevens van twee gerelateerde studies. De eerste werd uitgevoerd bij 169 mensen die via e-mail een vragenlijst invulden en zeven maanden later een tweede. In de eerste vragenlijst werd er gevraagd hoe vaak hun baas zich vijandig gedroeg en hoe vaak ze daartegen in opstand kwamen. Zeven maanden later kregen de deelnemers vragen over hun jobtevredenheid, hun psychologisch welzijn en hun negatieve gevoelens.

De resultaten toonden dat wanneer de bazen vijandig waren, maar de werknemers zich daar niet tegen verzetten, deze laatsten meer last hadden van psychologische ongemakken, minder jobtevredenheid en minder engagement ten opzichte van hun werkgever. In tegenstelling tot degenen die zich net als hun baas vijandig opstelden.

Aangezien dit onderzoek nog niet verklaarde waarom dit het geval was, deden de onderzoekers nog een tweede studie. Die betrof een online-vragenlijst waaraan 371 mensen driemaal deelnamen, met telkens drie weken ertussen.

De eerste vragenlijst bevatte grotendeels dezelfde vragen als die van het eerste onderzoek. De tweede ging na of de werknemers zich een slachtoffer voelden in hun relatie met hun baas. De derde vragenlijst ging over hun carrièreverloop: hadden ze promoties achter de rug en hadden ze hun doelen bereikt?

Respect van medewerkers 

Dankzij dit tweede onderzoek konden de vorsers verklaren waarom de assertieve werknemers zich beter in hun vel voelden. In opstand komen tegen de baas lijkt immers een zeer risicovolle carrièrezet. Het antwoord lag bij de reactie van de medewerkers: zij hadden bewondering en respect voor de assertieve werknemer. En dankzij die houding van de medewerkers voelt de assertieve werknemer zich meer gebonden aan het bedrijf en zich gelukkiger bij zijn job. Tepper benadrukt dat dit onderzoek niet aanzet tot vijandig gedrag op de werkvloer, een werkklimaat zonder spanningen blijft immers het meest productief.

Bron: The Ohio State University (http://news.osu.edu)

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.