Vijf miljoen Vlaamse euro voor groene jobs

Arbeidsmarkt
Volgens de Vlaamse ministers is de behoefte aan groene jobs groot. Het decreet Natuurbehoud en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzien in 38.000 hectare extra natuurgebied en 10.000 hectare ecologisch verantwoorde bosuitbreiding. Door de creatie van groene jobs krijgen voortaan ook private verenigingen, zoals terreinbeherende natuurverenigingen en bosgroepen, een financiële bijdrage van de overheid als zij werklozen via een invoegbedrijf of een sociale werkplaats tewerkstellen. De financiële steun kan oplopen tot 21.071 euro per jaar en per job. Op termijn willen de ministers 1.000 jobs creëren.
Naast dit initiatief verbetert de Vlaamse regering het statuut van de Mina-werkers. Dat zijn laaggeschoolde arbeidskrachten die door de Vlaamse gemeentebesturen worden ingezet in projecten die met natuurbehoud te maken hebben. De oorspronkelijke tewerkstellingsstatuten waren onaantrekkelijk. Daar wordt nu een mouw aan gepast door de laaggeschoolden een contract van onbepaalde duur te geven en de financiële steun vanuit de Vlaamse overheid te verbeteren.

Benelux Unie
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.