Vlaams Parlement stemt decreet ‘Uitzendarbeid bij Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen’

Uitzendkrachten zullen nu ingeschakeld kunnen worden om snel een oplossing te vinden bij een acute of onvoorziene vervanging, bij plotse extra taken of bij uitzonderlijke omstandigheden. Binnen de Vlaamse Overheid gaat het bijvoorbeeld om de departementen en agentschappen. Bij de lokale besturen gaat het onder meer over de provincies, gemeenten, OCMW’s, intercommunales,…

“De vraag naar het gebruik van uitzendarbeid leefde al heel lang bij tal van overheidswerkgevers, die net als elke andere organisatie snel en flexibel toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Dat er in Vlaanderen nu een decretaal kader is dat dit mogelijk maakt, komt het HR-management van de overheid alleen maar ten goede”, stelt Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen bij Federgon.

Het decreet dat gestemd is, bepaalt voor welke gevallen en voor welke duur uitzendarbeid kan worden ingezet en welke beslissingskaders er binnen de Vlaamse Overheid en de lokale besturen moeten worden gerespecteerd. Het stipuleert ook een aantal bepalingen rond informatieverstrekking en monitoring.

“Het decreet biedt een duidelijk en rechtszeker kader voor alle betrokkenen en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Positief is bovendien dat het decreet in belangrijke mate aansluit bij de regeling die geldt in andere sectoren. Dat de Vlaamse Regering ervoor heeft geopteerd om de invoering van uitzendarbeid maximaal te laten aansluiten bij het generieke kader van de andere sectoren, zal de introductie alleen maar makkelijker maken. De bedrijven in onze sector zijn alvast klaar om overheidswerkgevers te ondersteunen in hun personeelsbehoeften,” besluit Verschueren.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

Jive HR is looking for a Talent Manager for Fluxys Belgium

Fluxys Belgium

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.