Vlaamse ambtenaren kunnen wellicht maar 110 dagen verlof meer opsparen

Het Vlaams regeerakkoord stelt een ‘rationalisering’ van de verlofregelingen bij de Vlaamse overheid in het vooruitzicht. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) heeft nu een conceptnota klaar met daarin het kader voor die hervorming. Let op: de voorstellen hebben enkel betrekking op de zowat 27.000 ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut (en bijvoorbeeld niet op het personeel van De Lijn).

“Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit”

De website 13, de site met nieuws voor en over het personeel van de Vlaamse overheid, nam de nota van minister Homans al eens door en concludeert: “Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit.”

Aan het wettelijk verlof (bijvoorbeeld 35 vakantiedagen, moederschapsrust, ouderschapsverlof, …) verandert niets. Wél zullen ook statutaire ambtenaren pleegzorgverlof kunnen opnemen. Voorlopig kunnen alleen contractuele ambtenaren dat.

Opsparen vakantiedagen

Er komt ook een plafond voor het aantal ongebruikte vakantiedagen die ambtenaren kunnen opsparen. Nu kunnen Vlaamse ambtenaren nog jaarlijks tot 11 verlofdagen opsparen. Ze mogen die dagen onbeperkt cumuleren tot hun pensioen. Daar komt een einde aan. In de toekomst zal men aan het einde van het jaar maximaal 110 dagen opgespaarde dagen op de teller mogen hebben.

De conceptnota bevat ook twee compenserende maatregelen voor het uitdoven van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot het pensioen voor 55-plussers. Zo is er sprake van “12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar” en van “recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar.”

Bron: De Standaard (standaard.be)


HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.