Vlaamse overheid moet meer allochtonen aanwerven: naar minstens 10% van personeelsbestand?

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtAttitudeDiscriminatieFlexibiliteitGehandicaptenInstroomLeiderschap en Coaching
Dat schrijven de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Commissie Diversiteit in hun advies over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan van de Vlaamse overheid voor 2014. Het algemeen streefcijfer voor personen van allochtone afkomst die werken bij de Vlaamse overheid, moet verhoogd worden naar minstens 10 procent. Het huidige streefcijfer van 4 procent stemt niet overeen met de realiteit van vandaag en is veel te laag.

“Uit cijfers van 2008 blijkt dat 9,1 procent van de Vlaamse werkende bevolking tussen 18 en 60 jaar van allochtone afkomst is. In 2013 is dit aandeel zeker nog toegenomen. De ambities van de Vlaamse overheid om deze doelgroep tewerk te stellen, moeten dan ook dringend worden bijgestuurd. Een verhoging van 4 naar 10 procent dringt zich op”, zegt Ann Vermorgen, voorzitter SERV en Commissie Diversiteit.

Ook is er nood aan ambitieuze streefcijfers voor het aandeel sollicitanten uit de kansengroepen. De vooropgestelde groeiscenario’s kunnen maar gerealiseerd worden door ook bij beperkte instroom een duidelijke vertegenwoordiging van kansengroepen te voorzien in de verschillende stappen van het wervings- en selectieproces.

Betere monitoring kansengroepen

De SERV benadrukt het belang van monitoring van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Tot nu toe werkte de Vlaamse overheid met een systeem van vrijwillige registratie van de nationaliteit van het personeelslid, de ouders en de grootouders. Uit een test van de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid met anonieme en geautomatiseerde telling van personeelsleden van allochtone afkomst blijkt dat er heel wat entiteiten zijn die meer mensen van allochtone afkomst tellen dan werd aangenomen. (3,8 procent tegenover 3 procent bij vrijwillige registratie).

De SERV vraagt om het systeem van anonieme en geautomatiseerde telling te blijven verderzetten en zelfs uit te breiden naar andere kansengroepen.

Verder vragen de SERV en de Commissie Diversiteit dringend actie van de Vlaamse overheid om het reeds verlaagde streefcijfer van 3 procent voor personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte te behalen. En stelt voor dat entiteiten die geen enkele persoon met een handicap of chronische ziekte in hun personeelsbestand hebben in 2014, moeten streven naar minimum één aanwerving uit deze groep.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.