Vlaamse Regering keurt conceptnota uitzendarbeid in de openbare sector goed

Federgon, de beroepsvereniging van de HR-dienstverleners, noemt de goedgekeurde conceptnota een eerste cruciale stap in een dossier waarvoor ze al lang vragende partij is. Uiteraard is de kous hiermee nog lang niet af. Het voorgestelde concept moet nu worden omgezet in een decreet. Tijdens de bespreking van de nota in de Commissie Binnenlands Bestuur heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aangegeven hiermee klaar te willen zijn tegen midden 2017.

Hierdoor wordt het mogelijk om contractuele personeelsleden en ambtenaren te vervangen, een beroep te doen op uitzendarbeid in geval van vermeerdering van werk, uitzonderlijk werk en artistieke prestaties.

In de Vlaamse overheidsdiensten wordt uitzendarbeid mogelijk gemaakt voor onder meer de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen met enzonder rechtspersoonlijkheid, de VRT en dergelijke meer.

Ook bij de lokale overheid

Wat de lokale besturen betreft, wordt uitzendarbeid mogelijk gemaakt voor de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen (OCMW) en publiekrechtelijke agentschappen (autonome gemeentebedrijven, autonome provinciebedrijven) en verenigingen (OCMW-verenigingen) die ervan afhangen, alsook de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales).

Advies inwinnen

Over de conceptnota wordt nu advies ingewonnen van de SERV, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging Vlaamse Provincies, het Voorzitterscollege en de vakbonden.

“Het voorliggende concept is duidelijk en zuiver”, vindt Federgon: “De belangrijkste bekommernis is dat overheidsorganisaties kunnen terugvallen op een duidelijk en werkbaar kader dat zo nauw mogelijk aansluit bij uitzendarbeid in de privésector.”

Bron: Federgon (federgon.be)


HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.