Vlaamse regering schrapt 60%-verplichting voor dienstenchequebedrijven

Om meer werklozen en leefloners aan de slag te helpen, besliste de vorige federale minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) in 2012 dat dienstenchequebedrijven voor zes op de tien nieuwe jobs moesten rekruteren onder leefloners of voltijds werklozen. Maar er kwam protest uit de sector, die de regel in de praktijk onhaalbaar noemde. Dienstenchequebedrijven vonden daardoor onvoldoende geschikt en gemotiveerd personeel.

De Vlaamse regering schrapt die 60%-verplichting. “De 60%-regel houdt geen rekening met regionale verschillen in krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien legde de bestraffing onevenredig de verantwoordelijkheid bij de dienstencheque-ondernemingen, terwijl de tewerkstelling in die groep nog andere verantwoordelijke stakeholders heeft”, zegt Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Niettemin houdt de Vlaamse regering vast aan de doelstelling om laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden maximaal aan een job te helpen. Dit past in de ambitie om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen.

Doelgroepenbeleid 
De VDAB zal haar acties inzake de screening en de toeleiding naar de dienstencheque-bedrijven voortzetten en versterken. Ook de dienstencheque-ondernemingen zetten hun acties voort om de aanwervingskansen van die groep te stimuleren.

Daarnaast stemt de Vlaamse overheid het doelgroepenbeleid af op het Vlaams activeringsbeleid. Zo zullen doelgroepwerknemers voortaan ingeschaald worden op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Ook komt er meer aandacht naar de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.

Tezelfdertijd maakt de Vlaamse regering geen onderscheid meer tussen sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en de invoegmaatregel, maar biedt ondersteuning aan alle ondernemers die aan deze doelstelling willen bijdragen door de collectieve inschakeling (vanaf 5 VTE) van personen met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale problematiek) of 2-jaar werkzoekenden met een begeleidingsnood te realiseren.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.