Vlaamse regering verhoogt fors investeringen voor ziekenhuizen

Organisatie
“Het besluit laat toe dat we de infrastructuur van onze Vlaamse ziekenhuizen kwalitatief op peil houden en ze doeltreffend en betaalbaar houden”, zegt minister Jo Vandeurzen. “Ziekenhuizen kunnen nu de opstart van hun bouwwerken concreet inplannen.”

De jongste decennia zijn de behoeften voor de infrastructuur van ziekenhuizen geëvolueerd. Van ziekenhuiskamers wordt een hoger comfort verwacht en ouders willen graag overnachten bij hun kind. Er is ook het streven naar een zuinig energieverbruik en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Nieuwe verplichtingen voor bijvoorbeeld isolatie hebben de bouwkosten van ziekenhuizen doen stijgen.

Het VIPA-besluit bepaalt de maximaal subsidieerbare oppervlakte per categorie van verzorgingsvoorziening en de maximaal subsidieerbare kostprijs. Zo bedraagt de maximaal subsidieerbare oppervlakte 98,5 m² per bed voor algemene ziekenhuizen met meer dan 250 bedden.

Het besluit geeft ook aan hoe het maximale subsidiebedrag wordt berekend. Door de nieuwe regeling hebben ziekenhuizen voortaan meer armslag om tegemoet te komen aan nieuwe eisen op het vlak van comfort, energiegebruik, toegankelijkheid, veiligheid en hygiëne.

De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten maakt dat de federale regering in Koninklijke en Ministeriële Besluiten de subsidieregels vooropstelt. Zo moet de Vlaamse regering voor de subsidiëring van haar ziekenhuisinfrastructuur de maximale subsidiegrenzen van de federale overheid respecteren.

“Zolang we voor het vaststellen van investeringssubsidies binnen de grenzen blijven die de federale overheid bepaalde, is er geen bevoegdheidsprobleem. De Raad van State heeft dit nu bevestigd”, aldus minister Vandeurzen. “Met het nieuwe VIPA-besluit bereiken we een voor Vlaanderen realistischer regelgeving die voor de ziekenhuizen een correcte infrastructuursubsidiëring oplevert.”

Alle ziekenhuizen die een bouwdossier hebben ingediend en de bouwwerken nog niet hebben gestart, werden verwittigd. Zij kunnen tot eind augustus hun dossier actualiseren. Op basis van deze gegevens volgt in het najaar een meerjarenoverzicht voor de toekenning van nieuwe principiële akkoorden voor in totaal ruim 1,5 miljard euro.

Bron: Medinews

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.