Vlaamse rondetafel moet federale voorbereiden

Overlegorganen
Minister Landuyt zei dat een nieuw federaal regeerakkoord onvermijdelijk leidt tot een aanpassing van het Vlaamse programma. Landuyt wil voor de aanpak van de werkloosheid evenwel niet wachten op de aangekondigde rondetafelconferentie tussen de federale overheid, de deelstaten en de sociale partners. Landuyt wees er op dat de situatie verschilt tussen Vlaanderen en Wallonië en zei dat het belangrijk is in Vlaanderen maatregelen te nemen tegen de jeugdwerkloosheid. Jongeren hebben immers moeite om aan een eerste job te geraken. Daarom wil de minister de federale rondetafelconferentie in Vlaanderen voorbereiden met een eigen rondetafel, die hij beschouwt als een aanbod tot samenwerking vanuit het Vlaamse niveau.

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.