Vlaamse talentschaarste stilaan structureel probleem

De Vlaamse arbeidsmarkt is de voorbije twintig jaar wel vaker geconfronteerd met periodes van krapte. De economische conjunctuur was daarbij steeds de bepalende factor. De spanning kent deze keer echter een meer structureel karakter ten gevolge van een oplopende vervangingsvraag van 50-plussers.

De vervangingsvraag biedt een indicatie van het aantal arbeidsplaatsen dat opnieuw ingevuld moet worden doordat oudere generaties de arbeidsmarkt definitief verlaten. Het IMPACT-scenario van Steunpunt Werk verrekent cohorte-effecten en verwachte demografische ontwikkelingen, maar neemt ook de geraamde impact van eindeloopbaanmaatregelen van de federale regeringen Di Rupo I en Michel I op de activiteitsgraden van 55-plussers mee.

Volgens deze prognose versnelt de demografische wissel de volgende jaren. Rond de eeuwwisseling (1996-2001) bedroeg de vervangingsvraag ten gevolge van definitieve arbeidsmarktuittrede van 50-plussers in Vlaanderen het equivalent van 201.000 vacatures. Dat aantal zal verdubbelen naar 405.400 vervangingsvacatures in de periode 2021-2026.

Bron: Steunpunt Werk (steunpuntwerk.be)

 

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.