Vlaamse Wegenbouwers luiden alarmklok

ArbeidsmarktOrganisatie
Vorig jaar al sneuvelden in de sector 2.000 van de 15.000 jobs. De aanleiding voor de vrees is het uitstellen van wegenwerken die al werden aanbesteed, maar waarvoor er geen subsidies meer zijn. Het gaat om projecten van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en van Aquafin, gecombineerd met gesubsidieerde gemeentelijke rioleringswerken, voor een bedrag van zo’n 50 miljoen euro. De Vlaamse Wegenbouwers spreken van ‘onbehoorlijk bestuur’. De aannemers van wegen- en rioleringswerken beleven naar eigen zeggen een crisisperiode.

Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.