Vlaamse werkloosheid blijft dalen, ook bij 50-plussers

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenGehandicaptenInstroomJongerenLoonLoonkostenLoopbaanOrganisatie
Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Het aantal werkzoekenden daalt nu al twaalf maanden op een rij. De crisis deed de werkloosheid fors stijgen in 2009. Nadien liep het stijgingsritme terug en augustus 2010 was de laatste maand die een toename signaleerde.

Voor het eerst sinds november 2008 telt Vlaanderen meer vrouwelijke dan mannelijke werkzoekenden. De crisis deed vooral de mannelijke werkloosheid opveren, omdat zij meer dan vrouwen in conjunctuurgevoelige sectoren werken. De terugval in de klassieke industriële bedrijven uit de secundaire sector stuurde de mannelijke werkloosheid hoger. Het recente herstel van de industrie verbeterde opnieuw de arbeidsmarktkansen van mannen.

Leeftijd

De crisis stuwde de jeugdwerkloosheid snel hoger, maar jongeren profiteerden ook sneller van het economische herstel nadien. De jeugdwerkloosheid daalde met tien procent op jaarbasis. Bij de middenleeftijdgroep daalde de werkloosheid met 8,8 procent.

Werkzoekende 50-plussers halen minder voordeel uit het economische herstel. Hun aantal daalt met 3,5 procent minder snel. Opvallend is dat de leeftijdsgroep 50 tot 55 jaar het goed doet met een daling op jaarbasis van 9,3 procent. Het aantal werkzoekenden in de oudste leeftijdsgroepen daarentegen stijgt nog: 55 tot 60 jaar plus 2 procent, 60-plussers plus 8,8 procent.

Kenmerkend voor de 50-plussers zijn het hoge aandeel laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden en arbeidsgehandicapten.

Studieniveau en origine

Op jaarbasis kennen de middengeschoolde werkzoekenden de zwakste daling (-5,4 procent). De laaggeschoolde werkzoekendendalen met 9,5 procent en de hooggeschoolden met 8,1 procent.

De groep zeer langdurig werkzoekenden (langer dan twee jaar werkloos) groeit licht. Terwijl de groep die minder dan één en één tot twee jaar werkzoekend is met 8,8 procent en 16 procent krimpt.

Vlaanderen telt 48.601 allochtone werkzoekenden. Dit is bijna één op de vier (23 procent) van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 3,4 procent, trager dus dan de autochtone werkloosheid (-9,1 procent). Demografie en migratie verklaren mee de tragere afname van de allochtone werkloosheid.

Bron: VDAB

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.