Vlaamse werkloosheid op hoogste peil sinds vijf jaar

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtJongerenLoonLoonkostenLoopbaanOntslagOrganisatie
Dat blijkt uit cijfers die de VDAB bekendmaakte. Vlaanderen telde in mei 205.491 werkzoekenden. Dat zijn er 54.490 meer dan vijf jaar geleden. Dit brengt de Vlaamse werkloosheid op het hoogste niveau sinds vijf jaar. Toch ligt de werkloosheid nog onder het piekniveau van 2005 -2006 en blijft het ver verwijderd van het dramatische peil uit de beginjaren tachtig.

Vlaanderen telt meer mannelijke (111.628) dan vrouwelijke werkzoekenden (93.863). Het snellere stijgingsritme van de mannelijke werkloosheid vergrootte de genderkloof: mannen staan nu voor 54,3 procent van de Vlaamse werkzoekenden. Een decennium terug waren er steevast meer vrouwen dan mannen werkzoekend. De crisis zorgde voor een snelle ommekeer, onder andere omdat mannen vaker werken in de conjunctuurgevoelige industrie.

Jongeren en hooggeschoolden

De jeugdwerkloosheid groeide op jaarbasis met 13,2 procent, terwijl het aantal werkzoekende 50-plussers met 1,8 procent veel minder sterk steeg.

Hoewel bijna de helft van de Vlaamse werkzoekenden (49,5 procent) laaggeschoold zijn, is de laaggeschoolde werkloosheid op jaarbasis met 5,5 procent gegroeid. Dat is trager dan de middengeschoolden (+ 12,4 procent) en de hooggeschoolden (+ 14,6 procent).

“De tragere toename van de laaggeschoolde werkzoekenden is vooral te wijten aan de wisseling van de generaties. Oudere leeftijdsgroepen die de arbeidsmarkt verlaten, hadden minder studiekansen dan de generaties die hun volgden. Het gaat dus niet om een verbetering van de arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden. De aarzelende conjunctuur tekent zich af in de toename van de hooggeschoolde werkloosheid”, aldus de VDAB.

56,4 procent is minder dan een jaar werkzoekende, 17,9 procent tussen één en twee jaar en 25,7 procent zeer langdurig (meer dan 2 jaar). Vlaanderen telt 55.233 allochtone werkzoekenden of 26,9 procent van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 10 procent, de autochtone met 8,9 procent.

Bron: VDAB

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.