Vlaanderen schrapt 60%-verplichting bij werving dienstenchequebedrijven

Om zwartwerk tegen te gaan en gezinnen te ondersteunen, besliste de Vlaamse regering in het regeerakkoord om het systeem van de dienstencheques te behouden. Nu krijgt de sector ook meer flexibiliteit door de afschaffing van de voor veel ondernemingen onmogelijke 60%-regel. In de federale wetgeving was immers bepaald dat ondernemingen bij nieuwe aanwervingen elk kwartaal 60% moesten rekruteren uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en leefloners, maar dat bleek in de praktijk nauwelijks of niet haalbaar in Vlaanderen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA): “De 60%-regel is niet het geschikte middel om de tewerkstelling van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden te verwezenlijken. Doordat het percentage per vestiging én per kwartaal berekend werd, was het in grote delen van Vlaanderen praktisch onmogelijk om aan de regel te voldoen. Er is niet genoeg reserve binnen de groep van werkzoekenden met een uitkering om elke keer opnieuw uit te rekruteren. Bovendien houdt de 60%-regel geen rekening met regionale verschillen in krapte op de arbeidsmarkt.”

De Vlaamse regering zegt meteen ook om laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden zeker aan een job te willen helpen en zet nu in op alternatieven voor de 60%-regel. Met de werkgeversorganisaties van de dienstenchequesector is alvast een akkoord gesloten over wederzijdse engagementen om die groep voldoende aan bod te laten komen: “De VDAB zal haar acties inzake de screening en de toeleiding naar de dienstenchequebedrijven voortzetten en versterken met screenings, specifieke sollicitatieopdrachten, opvolging van de sollicitatiefeedback, jobdating en jobmarkten… Ook de dienstencheque-ondernemingen ontwikkelen acties om de aanwervingskansen van die groep te stimuleren. Het gaat dan concreet over coaching en opleidingen, registratie van vacatures, ondersteuning bij mobiliteitsproblemen… Maar vooral het engagement om systematisch feedback te geven bij sollicitaties zal nuttig zijn om de individuele begeleiding van die groep verder te verfijnen.”

De schrapping van de 60%-regel geldt al voor het lopende kwartaal. De volgende stap is de digitalisering van het systeem, zodat bijvoorbeeld overheid, gebruiker én bedrijf zich op één platform bevinden.

Bron: Kabinet minister Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.