Volvo werft 7 tot 10 % allochtonen aan

Volvo Cars verhoogt na de zomervakantie de productiecapaciteit. Zegt woordvoerder Marc De Mey: “We creëren daarmee 1400 nieuwe banen in het bedrijf en nog eens 800 bij toeleveringsbedrijven. De selecties gebeuren in nauwe samenwerking met de VDAB. Er werden al 500 mensen aangeworven, waarvan 7% allochtonen. In de wervingsreserve zitten nog eens 10% allochtonen. Toch gaat het niet om positieve discriminatie. Het komt door de samenwerking met de VDAB. Wie niet slaagde bij de eerste selectieproef, kon bij de VDAB een gerichte opleiding volgen en een tweede keer deelnemen aan de proeven. Ongeveer één vijfde van de 500 aangeworven, personeelsleden zijn vrouwen. Preventief hebben we in het bedrijf enkele contactpunten waar pestgedrag of zelfs racisme kan worden gemeld.” De VDAB is tevreden over het hoge slaagcijfer van de allochtonen. De Vlaamse regering trok voor de begeleiding 1,1 miljoen euro uit. Een neveneffect is dat de VDAB ook op een groep hardnekkige werklozen stuitte. Een vijfde van de 2300 opgeroepen langdurig werklozen, kwam niet opdagen, zonder geldige reden. Het gaat zowel om autochtonen als allochtonen, maar er zijn wel veel vrouwen bij. “Het gaat om mensen die zich nestelen in de werkloosheid”, zegt Mil Kooyman van de socialistische vakbond ABVV. “Het fenomeen is niet nieuw, maar het is essentieel dat wordt onderzocht wat de oorzaken zijn

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.