Vooral vrouwen gediscrimineerd op het werk

DiscriminatieLoopbaan

Gehandicapten, homoseksuelen en personen met een aidsbesmetting worden op andere, subtielere manieren gediscrimineerd dan voorheen. Dat staat in een recent verschenen rapport van de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, de ILO.

“Het is frappant te zien hoe overal in de wereld, onafhankelijk van hoe rijk of arm een land is of welk politiek systeem het heeft, discriminatie voorkomt”, zegt de auteur van het rapport, Manuela Tomei. “Discrimineren is mensen eigen, maar kan toch niet langer worden geaccepteerd door de samenleving.” Sinds de eerste editie van het rapport vier jaar geleden, is er wel vooruitgang geboekt. De meeste ILO-leden hebben enkele essentiële overeenkomsten over discriminatie geratificeerd, maar blijkbaar levert niet elke inspanning resultaat op.

In het rapport wordt veel aandacht besteed aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Zo is het toch wel opmerkelijk dat in de verschillende EU-lidstaten het verschil in gemiddeld uurloon tussen mannen en vrouwen nog steeds 15% bedraagt (in het nadeel van vrouwen). Enerzijds gaan overal in de wereld steeds meer vrouwen buitenshuis werken, anderzijds krijgen ze nog steeds een lager salaris dan mannen. In Nederland verdienen fabrieksarbeidsters gemiddeld nog geen 80% van het salaris van mannen. Het glazen plafond verhindert dat vrouwen topfuncties krijgen en in parlementen en landsbesturen zijn ze nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. Werkgevers vragen nog vaak aan vrouwelijke sollicitanten of ze een kinderwens hebben, hoewel dit in veel landen eigenlijk niet mag. Wereldwijd zijn meer vrouwen gaan werken (56,6 %), met name dankzij de toegenomen parttime mogelijkheden. Internationaal zijn parttime banen vaak alleen te vinden in beroepen met een lage status. Nederland vormt hier een uitzondering op.

Naast de genderproblematiek wordt ook ingegaan op de discriminatie die personen met een handicap ondervinden. Men stelt – in de lijn van de verwachting – vast dat het vinden van een job moeilijker wordt naargelang de graad van handicap toeneemt. In Europa heeft iemand tussen 16 en 64 jaar 66% kans om een baan te vinden. Deze kans daalt tot 47% voor een gemiddeld gehandicapte persoon en tot 25% voor een eerder zwaar gehandicapte.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.