Vooropgesteld lerarenoverschot is te relativeren

Arbeidsmarkt
Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) schrijft de ombuiging van een tekort naar een overschot aan onderwijzend personeel toe aan verschillende maatregelen die ze heeft genomen: de optrekking van de uitstapleeftijd van 55 naar 58 jaar, de vervangingspool, de lineaire loonsverhoging en de campagne ‘Wordt leerkracht’.
Algemeen secretaris onderwijs bij het ACOD Claude Walgraef maant aan tot enige relativering: “Ik stel vast dat de minister toegeeft dat er meer instroom is. Onze maandenlange strijd die onder meer een loonsverhoging van 3 % tot gevolg heeft gehad, is dus niet voor niks geweest. Maar er zijn ook andere factoren. De ICT-markt is in elkaar gestort, er is de slechte economische conjunctuur waardoor mensen meer zekerheid opzoeken en, vooral, de uitstroom van jongeren is immens. Na vijf jaar heeft ruim 30 procent van de jonge leraars het vak verlaten. Er is de werkdruk, de papierwinkel, het nieuwe participatiedecreet, … En ook de hoge mate aan inspraak die aan de leerlingen wordt toegekend is niet van aard om meer mensen aan te trekken. Te veel inspraak werkt contraproductief.” Met dat laatste doelt Walgraef op het voorstel van Vanderpoorten om jongeren vanaf 14 jaar de mogelijkheid te geven in beroep te gaan tegen hun schoolresultaten.
Overigens zullen de overschotten niet alle tekorten kunnen wegwerken. Zegt Walgraef: “In Antwerpen en Brussel bijvoorbeeld zullen de tekorten blijven, en hoe. Daar spelen factoren als mobiliteit en de hoge concentratie aan migranten ook een rol. Onderwijs in concentratiescholen vergt een andere, intensieve aanpak die bijscholing vraagt. En niet alleen geografisch zijn er verschillen. Niet alle vakken zijn even populair, waardoor bijvoorbeeld in de vakken Nederlands en wiskunde de tekorten zullen blijven bestaan. Daar heb ik echter niet meteen een verklaring voor.”

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.