Voortaan ook uitzendarbeid mogelijk bij de federale regering

De sector zelf pleit al ettelijke jaren voor de mogelijkheid tot het inzetten van uitzendkrachten bij de overheidsdiensten, op alle niveaus. Uitzendarbeid in de openbare sector is in onze buurlanden reeds geruime tijd gangbaar en waait nu dus over naar ons land.

“Dit is een dossier waar onze federatie al lang op inzet”, zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon. “Het is dankzij de inspanningen van de verschillende ministers en hun kabinetten, in het bijzonder minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA), dat er in dit dossier de nodige stappen vooruit gezet zijn.”

Vertrekkend van de expertise van haar leden in de privésector, heeft Federgon steeds gepleit voor een duidelijk wettelijk kader voor het inzetten van uitzendkrachten, waarbij de regels voor de publieke en de privésector alleen verschillen waar dat echt nodig is. Een andere vraag van Federgon was om de systemen van het federale en het Vlaamse niveau nagenoeg gelijk te schakelen. Met deze bekommernissen vanuit de praktijk werd duidelijk rekening gehouden.

“Federgon is ervan overtuigd dat een verregaande samenwerking tussen private HR-dienstverleners en de publieke sector zal bijdragen tot de modernisering van het HR-beleid van de overheid en tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie van de overheidsdiensten”, alsnog Herwig Muyldermans.

Wat de praktische uitvoering betreft, gaat Federgon haar leden, in samenwerking met een werkgroep van experts van de overheden, uitgebreid informeren in de hoop dat uitzendwerk in de publieke sector een onverdeeld succes wordt.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.