Voorzichtige heropleving Vlaamse arbeidsmarkt

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtFlexibiliteitHerstructureringInstroomLoonkostenLoopbaanOntslagOrganisatie
Dat blijkt uit het Trendrapport Vlaamse Arbeidsmarkt 2013 van het Steunpunt Werk en Sociale Economie. Ondanks een lichte economische groei en een stijgend ondernemers- en consumentenvertrouwen, zijn er voorlopig weinig tekenen van herstel op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Na een spectaculaire krimp in 2010 en 2011, steeg het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid opnieuw in 2012. Deze stijging duurde tot juni 2013 toen een trendniveau van 109.500 werknemers in tijdelijke werkloosheid bereikt werd. De laatste maanden is er een terugval als gevolg van de conjunctuurverbetering en de gunstigere weersomstandigheden, met in oktober nog 106.200 tijdelijke werklozen. Hoewel dit weer de goede richting lijkt op te gaan, zijn dat er wel nog 22.000 meer dan begin 2012. De terugval is ook deels te verklaren door de strengere voorwaarden van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Ook in de uitzendactiviteit is er een pril herstel in de recentste cijfers, maar ook hier lijkt het nog te vroeg om te spreken van een echte kentering en blijft het niveau van de uitzendactiviteit nog relatief laag. De recente stijgende trend van het aantal ontvangen vacatures bij VDAB is eveneens hoopvol. Na een heropleving eind 2011, liep vanaf 2012 het aantal VDAB-vacatures terug, tot een trendniveau van 20.800 ontvangen vacatures in augustus 2013. De laatste maanden steeg dit opnieuw lichtjes tot 21.100 vacatures in november 2013.

Het aantal bedrijfsfalingen daarentegen gaat sinds de tweede helft van 2011 in stijgende lijn. In oktober waren er 471 falingen, dat is 44 procent meer dan voor het begin van de crisis in 2008. Het aantal bedrijfsoprichtingen duikt ook verder naar beneden tot een voorlopig diepterecord in september 2013.

Groeiende werkloosheidskloof

De Vlaamse werkzoekendenpopulatie blijft aangroeien en dit vertaalt zich in een toenemende werkloosheidskloof (dit is het surplus aan werkzoekenden ten opzichte van het pre-crisisniveau in oktober 2008, toen waren er 168.300 niet-werkende werkzoekenden of nwwz).

In augustus 2010 werden reeds 211.100 nwwz geteld en bereikte de werkloosheidskloof een eerste top. Er werden 42.800 nwwz meer geteld dan voor de crisis (+25,5%). In de daaropvolgende maanden werd de werkloosheidskloof maand na maand afgebouwd tot een surplus van 25.600 werkzoekenden in april 2012 (193.900 nwwz; +15,2%).

Daarna begon de werkloosheid echter opnieuw te stijgen en evolueerden we naar een tweede (voorlopige) top, die zelfs de eerste oversteeg. In november 2013 lag het trendniveau van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 214.600 nwwz op het hoogste niveau sinds jaren. Dat zijn 46.300 nwwz meer dan voor de crisis (+27,5 procent).

Bovendien verwacht het Federaal Planbureau ook in 2014 nog een verdere toename van de werkloosheid (in België). Zelfs bij een sterkere opleving van de conjunctuur en een herneming van de werkgelegenheidsgroei tijdens de volgende maanden, zal de strijd tegen de werkloosheid een belangrijke prioriteit blijven op de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2014.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.