Vorderingen gebaseerd op leeftijdsdiscriminatie

ArbeidsrechtDiscriminatieOudere werknemers

Een stijging van het aantal vorderingen op basis van leeftijdsdiscriminatie vanaf 2 december 2006 is niet uitgesloten. Uit een recente rondvraag van Eversheds en Cranfield School of Management bij een duizendtal werknemers blijkt immers dat meer dan 40% beweert ooit het slachtoffer te zijn geweest van leeftijdsdiscriminatie.

Hoewel België de bepalingen van de kaderrichtlijn grotendeels implementeerde via de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, heeft het de implementatietermijn voor de bepalingen van de kaderrichtlijn met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie verlengd tot 2 december 2006.

Deze verlenging werd gevraagd om de verschillen in behandeling op grond van leeftijd in de verschillende sectorale regelingen te onderzoeken. De vele sectorale regelingen hanteren immers het leeftijdscriterium om een verschil in behandeling in de arbeidsvoorwaarden te rechtvaardigen. Of de huidige en toekomstige verschillen in behandeling echter na 2 december 2006 zullen gerechtvaardigd zijn, zal in laatste instantie door de hoven en rechtbanken moeten worden uitgemaakt.

Wim Mertens

wimmertens@eversheds.com

www.eversheds.be

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.