Vormingsinspanningen bedrijven stagneren

Dankzij de sociale balans is er informatie beschikbaar over de vormingsinspanningen van de meeste Belgische bedrijven die personeel tewerkstellen. Michelle Sourbron en Sarah Vansteenkiste (Steunpunt Werk, KU Leuven) analyseerden de evolutie van de opleidingsinspanningen van de Vlaamse bedrijven tussen 2015 en 2019. Zij merkten steevast een terugval in de cijfers in 2016 en 2017, met een herstel in 2018 en 2019. Maar de belangrijkste conclusie is dat er finaal in 2019 in vergelijking met 2015 geen vooruitgang werd geboekt. Het aandeel ‘vormingsbedrijven’ (dat zijn ondernemingen die behoorlijke vorming bieden aan hun werknemers) lag in 2019 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2015, maar dit is vooral dankzij een toegenomen aandeel grote bedrijven in de dataset van 2019, die vaker in opleiding voorzien.

In 2019 bedroeg de participatiegraad voor formele opleiding 37,1 procent en voor informele opleiding 23,3 procent. Dit is een lichte achteruitgang ten opzichte van 2015 (respectievelijk 38,0 procent en 23,6 procent). Bij andere opleidingsindicatoren, zoals de opleidingsuren als percentage van de gewerkte uren en de gemiddelde opleidingsduur per werknemer of per opleidingsdeelnemer, is er eveneens een lichte daling of stilstand.
Indien men de ondernemingsgrootte mee in rekening neemt, stelt men net als in eerder onderzoek vast dat de grotere bedrijven meer opleidingsgericht zijn. Toch wordt net in deze grote bedrijven een terugval in opleidingsparticipatiegraad opgetekend.

Ook op sectoraal vlak is er veel differentiatie, waarbij de sectoren die middelmatig presteren qua opleidingsdeelname het meeste terugvallen tussen 2015 en 2019. “De cijfers tonen aan dat er nog heel wat marge is voor het verder opkrikken van de opleidingsinspanningen van bedrijven. Zeker de kleinere ondernemingen en een aantal specifieke sectoren moeten meer in het opleidingsbad getrokken worden”, concluderen Sourbron en Vansteenkiste.

De bal ligt in het kamp van de Vlaamse regering en sociale partners.

Bron: Over.Werk, 2021-1. Het volledige onderzoeksverslag vindt u hier

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.