VOV wordt ICURO

Overlegorganen
Omdat er na heel wat fusies en statuutwijzigingen nog maar één ‘echt’ openbaar ziekenhuis overbleef in Vlaanderen, was VOV al een tijdje op zoek naar een nieuwe invulling. Die werd gevonden in ICURO, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners.

ICURO bundelt 22 ziekenhuizen die samen 11.413 bedden en 22.600 medewerkers tellen. ICURO blijft het voortouw nemen in de sectorale onderhandelingen voor de statutaire werknemers en zal samen met de stafmedewerkers van Zorgnet Vlaanderen de mandaten in de verschillende overlegorganen verdelen.

De samenwerking met Zorgnet Vlaanderen zal ook leiden tot een verdere specialisering van de stafmedewerkers van beide organisaties, waarbij ICURO de expertise rond kwaliteitszorg, patiëntenveiligheid en accreditatie bundelt. Beide organisaties hopen zo op efficiëntiewinsten: door een betere taakverdeling samen meer kunnen doen. “De samenwerking heeft ook als voordeel dat de sociale onderhandelingen in de sector er weer een beetje eenvoudiger op worden. Soms zitten we met maar liefst 15 koepelorganisaties rond de tafel. Deze krachtenbundeling zorgt er alvast voor dat de vertegenwoordiging van de ziekenhuizen duidelijker is”, aldus Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen.

Johan Hellings komt over van het Ziekenhuis Oost-Limburg om de rol van afgevaardigd bestuurder van ICURO op te nemen. Hellings doctoreerde vorig jaar aan de K.U.Leuven op patiëntenveiligheid. Hij werd gerekruteerd uit eigen rangen want hij zetelde ook al in de raad van bestuur van de VOV. Willem Descamps blijft de raad van bestuur voorzitten en ook Luc Van Roye blijft op post als directeur.

Bron: www.verso-net.be, www.icuro.be.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.