Vrouwelijke leidinggevenden zorgen voor betere resultaten

Onderzoek van professor Janka Stoker en onderzoekster Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat hoger opgeleiden in de huidige tijden nood hebben aan vrouwelijk leiderschap. Typisch mannelijk machtsstreven en graaigedrag veroorzaakten de economische crisis, dus moeten er nu meer vrouwen aan het roer gaan staan, zo luidt de redenering.

Onderzoekster Rink geeft meer uitleg op de website van de Nederlandse Leiderschap Academy: “Iedereen weet wel dat het vanuit morele overwegingen goed is om diversiteit na te streven. Een bedrijf moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Maar niet veel mensen weten dat diversiteit ook goed is voor de prestaties. Er is steeds meer onderzoek dat daarop wijst. Bedrijven waar vrouwen en mannen samen de leiding hebben, presteren beter.”

Vrouwen laten medewerkers meedenken

Het onderzoek, uitgevoerd bij 1700 lezers van Intermediair (doorgaans hogergeschoolden), legde de respondenten een aantal dilemma’s voor. De voorkeur voor ‘divers’ leiderschap kwam al eerder naar voren in verschillende onderzoeken in verschillende landen. De Groningse studie wilde echter ook te weten komen waarop de keuze voor meer vrouwen in leidinggevende posities gebaseerd is.

Wat blijkt? Hogeropgeleiden willen in crisistijd liever een vrouwelijke manager, omdat zij beter kan luisteren, minder directief is en werknemers meer laat meedenken.

Pleidooi voor quota 

“Diversiteit heeft meerwaarde, maar zeker in het begin is het gewoon lastiger”, beseft Stoker. Daarom vinden vele mannen dat het gewoon vlotter gaat als ze alles onder elkaar kunnen bedisselen, zoals vanouds.

Die cultuur verandert ook niet vanzelf, zeker niet zolang er maar weinig vrouwen in een directie of raad van bestuur zitten. Precies omdat er zo weinig vrouwen zijn aan de top, lopen ze ook meer risico dat ze mislukken in dat mannenbastion. De onderzoekers pleiten dan ook voor quota. Anders komt er van verandering niets in huis.

Er zijn wel degelijk voldoende vrouwelijke toptalenten, poneren ze. Vrouwen zeggen wel eens dat ze niet ambitieus zijn, maar ook dat blijkt vaak een afweermechanisme. Velen gaan er vanuit dat ze toch geen kans maken.

Bron: Leiderschap Academy (academyleiderschap.nl)


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.