Vrouwen en ouderen in de lift naar werk

Oudere werknemers
De werkzaamheidcijfers vinden we op de website van het Steunpunt WAV (Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming), een interuniversitair samenwerkingsverband, en zijn afkomstig uit het jaarverslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Die stelt voor 2004 een opleving van de Vlaamse werkzaamheidgraad vast, voor het eerst na drie zwakke economische jaren. Tijdens het eerste en tweede kwartaal noteert de Raad een stijging met 0,3 à 0,4% op kwartaalbasis, een trend die zich doorzet in de tweede helft van het jaar. Tegenover het eerste kwartaal van 2001 is de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2004 met 0,9 procentpunt toegenomen.

De werkzaamheid van vrouwen en ouderen zet zich relatief sterk door. Dat wordt duidelijk zichtbaar als we de procentuele stijging van het aantal werkenden in 2001 (we geven die score 100) vergelijken met de procentuele stijging in de daaropvolgende kwartalen. De relatieve groei wordt bij de vrouwen kwartaal om kwartaal sterker (behalve eind 2003) tot een groeiverschil van 5% (score 105) aan het einde van het laatste kwartaal van 2004, in vergelijking met begin 2001. Bij de mannen neemt de relatieve groei elk kwartaal lichtjes af (tot score 97 eind 2003), om in 2004 ook weer wat toe te nemen. De mannen klokken eind 2004 af op een score van 98,5 in vergelijking met het referentiejaar. Ze gaan er dus relatief op achteruit.

Maken we dezelfde oefening voor de oudere (+55 jaar) versus de jongere werknemers (15 tot 24 jaar), dan zijn de verschillen nog opvallender. Dalingen en stijgingen van de werkzaamheidgroei (referentiepunt: eerste kwartaal 2001) van beide groepen wisselen elkaar af tot het eerste kwartaal van 2003. Vanaf dan daalt de groei in het aantal jonge werkenden (van score 102 naar 96 in één jaar) en stijgt de groei in het aantal ouderen dat aan de slag blijft (gaat). De groei van het aantal oudere werknemers is aan het einde van 2004 liefst 16% sterker dan in het begin van 2001 (en van 2003). Opvallend: de evolutie van de werkzaamheid van ouderen is vaak het spiegelbeeld van de werkzaamheid bij de jongeren. Oudere en jongere werknemers blijken mekaars concurrenten te zijn.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.