Vrouwendag (2): hoe breken vrouwen door het glazen plafond?

“Veel cijfers tonen vandaag aan dat vrouwen nog steeds in mindere mate doorgroeien naar leidinggevende functies, maar vrouwen zijn vandaag ambitieuzer dan ooit. Bedrijven proberen hier in toenemende mate op in te spelen, maar ook wij als vrouwen kunnen hier actief aan meewerken. Zij die een leidinggevende functie binnen het bedrijf willen bekleden, en er dus bewust voor kiezen, dienen hun ambities en verwezenlijkingen kenbaarder te maken en hun duidelijker te profileren binnen het bedrijf. Het is niet enkel belangrijk om kansen te zien, we dienen ze ook te grijpen. Het glazen plafond leeft dus nog steeds, zij het dat het stilaan wat barsten vertoont”, poneert Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half Belux.

Op basis van statistisch onderzoek licht ze vijf stellingen over het beruchte glazen plafond toe:

1. “Er is in de toekomst geen verbetering in zicht voor wat betreft het glazen plafond.” FOUT 

De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw is voor velen nog aanwezig in het achterhoofd. Wanneer mannen en vrouwen even ambitieus zijn, dezelfde opleiding en vaardigheden hebben of zich in dezelfde gezinssituatie bevinden, dan zijn het nog steeds vaak de mannen die het snelst carrière maken. Toch doen er zich op de arbeidsmarkt steeds meer veranderingen voor die op een veranderend klimaat duiden:

  • Genderdiversiteit om concurrentievoordeel te behalen: de verschillen die de term ‘genderdiversiteit’ inhouden, kunnen leiden tot vernieuwing, innovatie, betere inzichten en, volgens verschillende rapporten van McKinsey en Catalyst, ook tot betere financiële resultaten. In de competitieve markt van vandaag is het dus belangrijk om ook hiermee rekening te houden.
  • Nakende exit van de babyboomgeneratie: veel babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) hebben de arbeidsmarkt al verlaten en dit gaat ook op voor senior managementprofielen. Die trend zal zich de komende jaren nog verder manifesteren en ook meer ruimte creëren voor vrouwelijk toptalent.
  • Belang van ‘employer branding’: bedrijven waar zowel mannen als vrouwen leidinggevende functies bekleden, zijn aantrekkelijker om voor te werken (zeker voor ambitieuze vrouwelijke kandidaten). In een arbeidsmarkt waar 79% van de Belgische HR-managers zegt dat het uitdagend is om gekwalificeerd talent te vinden, is het dus des te belangrijker om ook voldoende aandacht te besteden aan ‘employer branding’.

2. “Een topfunctie vereist een vrijwel permanente beschikbaarheid. Vrouwen die hun job met een gezin combineren, kunnen om die reden niet in aanmerking komen voor een topfunctie.” FOUT

Intussen is bewezen dat een topcarrière wel degelijk combineerbaar is met een gezin. Dit kan zelfs de efficiëntie binnen het bedrijf bevorderden: vrouwen, en dan zeker vrouwen met gezinnen, willen doorgaans op tijd de werkdag beëindigen, maar tegelijkertijd willen ze ervoor zorgen dat ze al hun taken tijdig hebben afgewerkt. Zoals het belangrijk is om rekening te houden met generatieverschillen, is het ook belangrijk om te kijken naar de specifieke behoeften van vrouwen op de werkvloer.

Vraag naar flexibiliteit en aandacht voor de balans tussen werk en privé. Maatregelen, zoals flexibele werkuren, kinderopvang op het werk, thuiswerken/telewerken, zorgplannen voor het gezin en vouchers voor kinderopvang zijn niet meer vreemd in de bedrijfswereld. Dergelijke initiatieven kunnen vrouwen, en zeker vrouwen met kinderen, verder ondersteunen en hun kansen vergroten op een grotere vertegenwoordiging in management- en beleidsfuncties. Bedrijven realiseren zich dat ze op die manier heel wat vrouwelijk toptalent kunnen aantrekken en aan hun organisatie kunnen binden.

3. “Vrouwen hebben vandaag evenveel promotiekansen als mannen.” FOUT

Ook al zijn de kansen van vrouwen om op te klimmen binnen het bedrijf toegenomen doorheen de jaren, toch is er nog een duidelijk verschil in promotiekansen: 72% van de Belgische HR-managers bevestigt de loopbaankloof, zo blijkt uit een eerder onderzoek van Robert Half. Het management moet gendergelijkheid in senior functies actief (blijven) promoten binnen het bedrijfsleven. Maar ook vrouwen dienen hun verwezenlijkingen kenbaar te maken en zich duidelijk te profileren binnen de onderneming. Op die manier vergroten ze hun kansen om gepromoveerd te worden.

4. “Er is een gebrek aan ambitie bij vrouwen.” FOUT

Meer dan ooit zien we invloedrijke vrouwen in wereldorganisaties. Christine Lagarde, algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Janet Yellen, voorzitter van de raad van bestuur van het Federal Reserve System en Sheryl Sandberg, chief operating officer (COO) van Facebook, zijn hier maar enkele voorbeelden van. Vrouwen zijn vandaag ambitieuzer dan ooit.

5. “Alleen een harde (mannelijke) managementstijl brengt werknemers naar de top.” FOUT

Vrouwen moeten geregeld opboksen tegen de harde managementstijl van mannen en hun doorgaans zachtere aanpak verdedigen. Maar waarom eigenlijk? Bedrijven met een organisatiecultuur waarin overleg, communicatie en flexibiliteit vooropstaan, zijn vaak ook klantgerichter. Ook het menselijke aspect kan door vrouwen op een heel andere manier benaderd worden: waar mannen doorgaans gefocust zijn op de harde financiële cijfers, geeft de vrouw in grotere mate aandacht aan de ‘softere’ elementen, de omgevingsfactoren, alsook aan de balans tussen werk- en privéleven, een aspect dat steeds belangrijker wordt voor alle werknemers. Ondernemingen die bewust verschillen omarmen, ze maximaal inzetten en er profijt uithalen, zijn bedrijven die vaak veel succesvoller zijn dan andere.

Laat het dus duidelijk zijn: het fenomeen van het glazen plafond wordt in stand gehouden door de mythes die het omringen. Vrouwen hebben de perceptie vaak tegen, en zowel bedrijven als vrouwen zijn nu aan zet om een hoop vooroordelen de wereld uit te helpen.

Bron: Robert Half (roberthalf.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.