Wacht u ook beter met aanwerven tot 2017?

Bij de aanwerving van de eerste zes werknemers krijgt de werkgever een korting op de patronale bijdragen die hij bovenop hun loon verschuldigd is. Voor de allereerste werknemer hoeven ze zelfs helemaal geen basisbijdragen meer te betalen (het voordeel G7).

De nieuwigheden

Het werd al aangekondigd toen de plannen voor de taxshift werden gelanceerd door de regering-Michel, maar nu is er ook een ontwerpbesluit dat de forfaits aanpast. De andere regels wijzigen niet.

Voor de derde tot en met de zesde werknemer stijgen de forfaits en ze zullen langer toegepast kunnen worden. Met uitzondering van de eerste werknemer, voor wie de werkgever van onbepaalde duur voordelen kan genieten, zullen de kortingen nu allemaal 13 kwartalen toegepast kunnen worden. De bedragen worden bovendien gelijkgeschakeld voor de laatste vier aangeworven werknemers.

Vanaf 2017 kunnen werkgevers 1550 euro per kwartaal besparen aan RSZ voor hun tweede werknemer gedurende de eerste vijf kwartalen. Voor de vier daaropvolgende kwartalen wordt dat 1050 euro per kwartaal, en uiteindelijk 450 euro voor de laatste vier kwartalen.

Voor de derde tot en met de zesde werknemer ontvangt de werkgever een RSZ-korting van 1050 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen en eveneens 450 euro voor de laatste vier kwartalen.

Even wachten

Deze hogere kortingen zullen echter enkel gelden voor de rechten die geopend worden na 1 januari 2017. Werkgevers die een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer plannen aan te werven, wachten daar dus best nog even mee …

Wie in 2016 al eens een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in dienst had, wacht beter vier volledige kwartalen om een nieuwe aanwerving te doen om van dit hogere voordeel te kunnen genieten. Zo niet, wordt er geen nieuw recht geopend, maar wordt het oude voortgezet tegen het lagere kortingsbedrag.

Bron: Acerta (acerta.be)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.