We vergaderen vierkant verkeerd

40CommunicatieOrganisatieOverlegorganen
TNO hanteerde twee onderzoeksmethodes. In een eerste beoordeelden 50 studenten met weinig ervaring in vergaderen en 50 medewerkers met veel vergaderervaring foto’s van vergaderopstellingen op geschiktheid voor verschillende overlegdoelen en typen overleg. Bij de tweede methode werden zes groepen van 3 tot 12 ervaren vergaderaars (totaal 114 proefpersonen) naar hun oordeel gevraagd voor- en nadat zij in de verschillende vergaderopstellingen daadwerkelijk hadden vergaderd.

Vergaderopstelling

Een baropstelling is beter voor de groepseenheid en samenwerking. Een huiskamersfeer is optimaal voor gevoelige onderwerpen en de ovale tafel voldoet beter voor veel andere vergaderdoelen. De vierkante vergadertafel heeft een minder gunstig effect op groepscohesie, betrokkenheid bij de inhoud, aantal mensen in het blikveld, een veilig klimaat en de overlegsfeer.
Uit eerder TNO-onderzoek was al bekend dat met dezelfde kwaliteit van de besluitvorming en dezelfde resultaten een vergadering een derde korter kan worden door staand te vergaderen.

Groepscohesie

De barkruk-inrichting wordt in het TNO-onderzoek beoordeeld als doelmatig en oplossingsgericht, geschikt voor een innovatief klimaat en goed voor samenwerking en het genereren van ideeën. Dit is belangrijk, argumenteert TNO, want door de toename van het nieuwe werken (meer onderweg en thuis werken) komt de groepscohesie onder druk te staan. Medewerkers voelen zich minder verbonden met het werk. De juiste vergadertafel kan de groepscohesie gunstig beïnvloeden en dat doet de vierkante vergadertafel blijkbaar niet.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.