Weinig aandacht voor veiligheid bedrijfswagens

Dat blijkt uit de ‘Fleet Risk Management Survey 2014’ van verzekeraar Aon bij 128 bedrijven. De bevindingen werden vergeleken met de schadedossiers van bedrijfswagens die Aon beheert.

Hoewel ongeveer driekwart van de respondenten (fleetmanagers, financiële en HR-verantwoordelijken) het risicobeheer persoonlijk heel erg belangrijk (28%) tot vrij belangrijk (46%) vinden, worden ze daarin niet gevolgd door hun management. In 8% van de gevallen vindt de top risicobeheer heel erg belangrijk, 31% beschouwt het als vrij belangrijk. Al stijgt het belang dat gehecht wordt aan risicomanagement naarmate het wagenpark groter is. De ingevoerde maatregelen bijven echter vaak beperkt tot het voorzien van een minimale veiligheidsuitrusting in de wagen, zoals ABS of airbags.

Preventie
Preventief worden er amper maatregelen genomen. Slechts 7% vindt het belangrijk risicobeheersinstrumenten in te voeren zoals een rijopleiding (8%) of rijgedragsmaatregelen (5%). Meer dan de helft van de respondenten communiceert niet over risico’s en veiligheid. Amper 6% doet dat wel.

Eenmaal er schade is, spreekt nauwelijks 3% de chauffeur daarop aan. Slechts 10% brengt de ongevallen in kaart en 7% besteedt aandacht aan de oorzaken van het ongeval. 13% brengt wel de kostprijs van de schade in kaart.

Veiligheid (48%) is volgens de respondenten de belangrijkste reden om aan risicobeheer te doen, gevolgd door kostenbesparingen (29%) en de reputatie van het bedrijf (20%).

Parkeren en manoeuvreren, en het inrijden op een voorligger of een stilstaande wagen zorgen voor de meeste schadegevallen, zowel in aantal als in bedragen die gemoeid zijn met die schade.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.