Wereldwijd discriminatie bij aanwervingen

Wereldwijde discriminatie bij aanwervingen
ArbeidsmarktDiscriminatie

Ja, werkgevers discrimineren nog steeds, ook al is de krapte op de arbeidsmarkt niet verdwenen. Arbeidsbeperking, een lage fysieke aantrekkelijkheid en een hogere leeftijd zorgen voor een lagere kans op een positieve respons bij het solliciteren, zo blijkt uit onderzoek op basis van gegevens afkomstig van over de hele wereld.

De cijfers komen uit het doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent). Onder begeleiding van professor Stijn Baert synthetiseerde die de data van nagenoeg alle praktijktesten die tussen 2005 en 2020 over de hele wereld zijn uitgevoerd. De resultaten verschijnen deze maand in European Economic Review.

Geen algemene discriminatie op basis van gender

Eerst het goede nieuws: er is géén algemene evidentie voor genderdiscriminatie bij aanwerving. Wel blijken sterke verschillen tussen praktijktesten. Terwijl sommige studies aanwervingsdiscriminatie tegenover vrouwen detecteren, zien andere dat net mannen gediscrimineerd worden.

De onderzoekers vinden wél wereldwijde aanwervingsdiscriminatie op basis van arbeidsbeperking (circa 41 procent minder positieve reacties dan wie geen beperking heeft), lage fysieke aantrekkelijkheid (ongeveer 37 procent minder positieve reacties) en oudere leeftijd (zo’n 34 procent minder positieve reacties). Over de wereldwijd uitgevoerde praktijktesten heen, blijken ook kandidaten die open zijn over hun LGB-geaardheid gemiddeld ongeveer 30 procent minder positieve reacties op hun sollicitaties.

Etniciteit

Aanwervingsdiscriminatie op basis van etniciteit is goed voor ongeveer 29 procent minder positieve reacties. Daarbij is er wel een belangrijke kanttekening te plaatsen. Terwijl sollicitanten met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond gemiddeld zo’n 41 procent minder positieve reacties krijgen dan sollicitanten zonder migratieachtergrond, is er amper aanwervingsdiscriminatie ten opzichte van sollicitanten uit Noord- of West-Europese minderheidsgroepen.

De wereldwijd gemeten discriminatie leunt sterk aan bij de bevindingen uit Vlaams onderzoek, merken de onderzoekers op. “Ook bij ons is de gemeten discriminatie op basis van leeftijd, functiebeperking en etniciteit het hoogst en wordt enkel in heel specifieke situaties genderdiscriminatie gevonden. De belangrijkste uitzondering is dat aanwervingsdiscriminatie op basis van seksuele geaardheid bij ons niet wordt vastgesteld bij praktijktesten”, klinkt het.

Europa versus Amerika

De internationale cijfers leggen ook regionale verschillen bloot. Zo verschilt de aanwervingsdiscriminatie op basis van leeftijd sterk tussen Europa en Amerika. Aan deze kant van de oceaan krijgen oudere sollicitanten (typisch rond de 50 jaar) gemiddeld ongeveer 48 procent minder positieve reacties dan jongere sollicitanten (typisch rond de 30 jaar). In Amerika krijgen de ‘oudjes’ minder te maken met discriminatie: ze ontvangen ongeveer 31 procent minder positieve antwoorden.

Neemt discriminatie wereldwijd af?

Neen, die zijn nauwelijks verbeterd, stellen de Gentse academici. Ze noemen dat ook opmerkelijk gezien het antidiscriminatiebeleid dat in veel landen is ingevoerd en de aandacht die ook op supranationaal niveau aan het probleem wordt besteed.

“Het enige lichtpunt dat de studie blootlegde, namelijk dat etnische discriminatie in Europese correspondentie-experimenten zou zijn afgenomen, lijkt vooral het gevolg te zijn van trends in onderzochte minderheidsgroepen”, zo merken ze nog op. “In de periode 2015–2020 kregen sollicitanten van Europese en West-Aziatische afkomst verhoudingsgewijs meer aandacht en sollicitanten van Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse afkomst minder aandacht in praktijktesten dan in de periode 2005–2014. Tegelijk weten we dat het net die laatste groep is die sterker benadeeld wordt in het sollicitatieproces.

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Jive HR is looking for a Talent Manager for Fluxys Belgium

Fluxys Belgium

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.