Werk als onderdeel van herstel en therapie

Het pijncentrum werkt met een multidisciplinair team. Een patiënt kan er opgevolgd worden door een arts, een psycholoog, een ergotherapeut, een sociaal werker en een kinesist. Sinds 2010 timmert het MPC van ZNA aan een extra therapievorm: werk. “Net zoals een arts beweging kan voorschrijven, moet die ook ‘werk’ kunnen voorschrijven”, valt dr. Van Remoortere met de deur in huis. “Daarnaast leerde ervaring me dat het huidige lappendeken van diensten en artsen ervoor zorgt dat een patiënt soms (te) lang arbeidsongeschiktheid is. We moeten arbeidsongeschiktheid zien als een neveneffect van ziekte. De werk- en zorgsector moeten nauwer samenwerken om mensen weer naar de arbeidsmarkt te begeleiden.”

“In 2021 was bijna 21 procent van de 25- tot 64-jarigen inactief. Bijna zeven procent wegens langdurige ziekte. Wij zijn een van de slechtste leerlingen in Europa wat dat betreft”, vertelt de arts. “De gekheid is compleet als je weet dat we meer geld besteden aan uitkeringen dan aan activerende, ondersteunende maatregelen. Dat is zeker niet in alle landen het geval en reflecteert zich in onze arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige pijnklacht – die veel lager is dan bijvoorbeeld in Zweden. Een euro die gaat naar actieve, ondersteunende maatregelen, levert tussen de vijf en tien euro op.” De uitgebluste ogen van jonge patiënten zetten de pijnexperte er uiteindelijk toe aan een oplossing te zoeken. “Men onderschat wat voor een impact arbeidsongeschiktheid heeft op het welzijn. Het zorgt onder andere voor isolatie, een minderwaardigheidsgevoel en een grote focus op de chronische pijn.”

De focus op wat wél kan

Om chronische pijnpatiënten opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden, startte het MPC in 2011 gesprekken op met het GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) en de VDAB. Daaruit groeide een samenwerkingsverband dat vandaag gestroomlijnd wordt. “We brachten eerst alle verschillende actoren in kaart die betrokken zijn bij het proces van arbeidsre-integratie. Met elk van hen gingen we in gesprek.” Daaruit groeiden op regelmatige basis overlegmomenten met de arbeidsbemiddelingsdiensten van de regio. “Termen zoals invaliditeit en ziektepensioen moeten bijvoorbeeld verdwijnen. We moeten omschrijven wat en focussen op wat een persoon wel nog kan.”

Een samenwerking werkt alleen wanneer de betrokken partijen bijdragen. “Met de huidige krappe arbeidsmarkt worden werkgevers gedwongen out of the box te denken. Het opzetten van een disability management is een goed voorbeeld. We merkten jaren geleden dat ZNA zelf niet zo’n goede leerling was wat betreft het opnieuw gradueel tewerkstellen van personen met chronische pijn.” Het MPC trok aan de mouw van het HR-departement van ZNA en deelde kennis en expertise. “Inmiddels zijn drie mensen (2,2 FTE) bezig met disability management binnen HR van ZNA en dat werpt zijn vruchten af met een duidelijk beleid.” De verandering van perceptie is van groot belang. “Los daarvan schuilt nog veel potentieel in het zoeken van aangepast werk. Het vergt een inspanning maar levert voor organisaties evenzeer op.”

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.