Werk zoeken in tijden van corona: een eenzaam gebeuren

Over de impact van de coronacrisis op de school-naar-werktransitie is nog weinig bekend. Eerder onderzoek toonde aan dat jongeren die de arbeidsmarkt voor het eerst betreden bijzonder kwetsbaar zijn in tijden van economische en financiële crisis. Dat de coronacrisis ook een impact heeft gehad blijkt uit een onderzoek van studenten Pieterjan Dhondt en Louise Gyselinck van de Universiteit Gent. Zij namen voor hun masterproef, onder begeleiding van doctoranda Jolien Stremersch en professor Greet Van Hoye (Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie), online interviews af bij laatstejaarsstudenten over hun ervaringen omtrent het zoeken naar werk tijdens de coronacrisis.

Meer tijd

Het onderzoek toont dat studenten door Covid-19 meer inspanning en tijd investeerden in het zoeken naar werk dan dat ze in normale tijden zouden gedaan hebben. De voornaamste verklaring: het was een van de weinige betekenisvolle activiteiten die men kon doen door de coronamaatregelen.
Ook gaf de meerderheid van de respondenten aan hun zoekgebied te hebben uitgebreid naar meerdere functies of sectoren door Covid-19. In normale tijden zou men dit misschien niet of minder snel gedaan hebben.

Zoekkanalen

Door de coronamaatregelen konden studenten een aantal zoekkanalen, zoals fysieke netwerkevenementen niet gebruiken. Ook hun persoonlijk netwerk aanspreken of spontaan solliciteren bleek moeilijk te zijn. Online jobbeurzen en LinkedIn werden wel vaak gebruikt om een job te zoeken. Dat zijn kanalen die men in normale tijden niet zou gebruikt hebben.
Ook geven studenten aan dat men, doordat men meer tijd had en enigszins verplicht was om online te zoeken naar een job, een ruimere kijk gekregen heeft op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo gaf Covid-19 niet enkel aanleiding tot een uitbreiding van het zoekgebied, maar zorgde het er ook voor dat studenten de bredere mogelijkheden van hun behaalde diploma gingen exploreren.

Werkwaarden

Tegelijk blijken bepaalde werkwaarden aan belang te winnen of verliezen bij het zoeken naar de eerste job. Opmerkelijk in het onderzoek is het grote belang dat de werkzoekende studenten hechten aan sociale werkwaarden. Bedrijfscultuur, teamwerk en relaties met collega’s zijn waarden die extra aandacht krijgen in tijden van isolatie waarbij men de sociale contacten erg mist.
Daartegenover komt dan wel dikwijls de mogelijkheid tot thuiswerk als belangrijke werkwaarde naar voren. Daaruit kan besloten worden dat werkzoekende studenten de voorkeur geven aan jobaanbiedingen waar er een grote flexibiliteit heerst wat betreft de keuze van thuiswerk of naar kantoor komen. Afstand en pendeltijd verloren dan opvallend aan belang.

Mentaal welzijn

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de intensieve zoektocht naar werk in tijden van corona mentaal nog zwaarder is geworden. De school-naar-werktransitie die laatstejaarsstudenten in normale tijden als een collectief proces ervaarden door het spreken met elkaar in lessen of door het bijwonen van fysieke events werd nu als een heel eenzaam en individueel proces ervaren. Waar studenten voor de coronacrisis steun en advies konden vinden bij elkaar door hun ervaringen en progressie inzake het zoekproces te delen bleek dit tijdens de crisis erg moeilijk door de opgelegde maatregelen.
Ook vinden studenten het moeilijker om het zoekproces los te laten, omdat het sociale leven grotendeels is weggevallen. Er was heel weinig afleiding tijdens het proces, er was geen ruimte voor ontspanning en men had het gevoel geen mentale rust te vinden. Tegelijk gaf de meerderheid van de studenten aan bezorgder te zijn dan voor de coronacrisis om geen geschikte job of geen job die in lijn lag met hun interesses en ambities te vinden.

Bron: Ugent@work

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.