Werkdruk en stress, de uitdagingen van het finance departement

Financieel leidinggevenden zijn de spilfiguren als het aankomt op de uitbouw van een duurzame financiële groeistrategie. Bovendien voorspelt de OESO dat het economisch herstel van België zal blijven aansterken, wat het financiële team in staat stelt om verdere groei te stimuleren in de nabije toekomst. Bij die strategische planning moeten ze onder andere anticiperen op uitdagingen, zorgen voor de middelen en het noodzakelijke personeel om die uitdagingen het hoofd te bieden en de rol van de financiële afdeling in het hele bedrijf optimaliseren. 

Hoewel hun belang dus geenszins te onderschatten valt, kampt hun departement met uitdagingen op verschillende niveaus, gaande van talentmanagement tot accountingprocessen en rapportering. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

De uitdagingen 

Bijna de helft (47 procent) van de financieel verantwoordelijken beschouwt werklast/werkdruk als de grootste uitdaging voor hun afdeling, gevolgd door het bewerkstelligen van efficiëntie en groei (45 procent) en initiatieven rond audit, risk en compliance (25 procent). Ook talentmanagement staat hoog op de agenda met 23 procent die een uitdaging ziet in het behoud van financiële medewerkers en meer dan één op de vijf (21 procent) in de rekrutering van gekwalificeerd financieel talent. 15 procent verwijst dan weer naar financiële rapportering en één op de tien naar de accountingprocessen.

Als de finance executives hun concurrentiepositie willen versterken in een erg competitieve markt, dan is het cruciaal om in te spelen op sectortrends, het juiste talent aan te werven, te behouden én te managen, alsook de nodige groei-initiatieven te lanceren. Om dat allemaal te bolwerken, is een doordachte strategie met duidelijke doelstellingen, prioriteiten en actiepunten essentieel.

Ook werknemers in de finance-afdeling kunnen veel werkdruk ervaren en zich overbelast voelen. Dit kan leiden tot stress, burn-outs en zelfs de beslissing om het bedrijf te verlaten, wat dan weer negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsactiviteiten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden tijdig ingrijpen door ofwel taken te herverdelen, ofwel door extra medewerkers op tijdelijke basis in te zetten, zodat er geen productiviteitsverlies is en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Nieuwe taken, nieuwe uitdagingen

Finance heeft doorheen de jaren een almaar centralere positie binnen het bedrijf ingenomen, waardoor er ook intensiever dient te worden samengewerkt met andere bedrijfsdepartementen. Het doel: ondersteuning bieden bij de besluitvorming en strategieontwikkeling. Een nieuwigheid die ook zorgt voor enkele moeilijkheden.

Het stressbeheer als gevolg van crisissituaties wordt door 37 procent van de CFO’s en financieel directeurs naar voren geschoven als de grootste uitdaging, terwijl een kwart het stellen van prioriteiten in het geval van tegenstrijdige deadlines identificeert als de grootste moeilijkheid. Bijna één op de vijf (19 procent) ziet het overbrengen van financiële informatie aan een niet-financieel publiek echter als de moeilijkste opdracht, gevolgd door 15 procent die het leren omgaan met verschillende persoonlijkheden inschat als de voornaamste uitdaging.

Doordat finance doorheen de jaren een steeds centralere rol binnen het bedrijf heeft opgenomen, wordt er dus van finance professionals verwacht dat ze in toenemende mate samenwerken met andere bedrijfsdepartementen. Dit duidt het groeiende belang van goed ontwikkelde ‘soft skills’ bij deze profielen. Samenwerkingsvaardigheden, stressbestendigheid, en communicatievaardigheden zijn vandaag belangrijker dan ooit voor finance professionals en hier wordt ook steeds meer rekening mee gehouden tijdens het aanwervingsproces.

Bron: Robert Half (roberthalf.be)

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.