Werkgelegenheid: minister wil “streng en eerlijk” zijn

“De ervaring leert dat landen waar vakbonden, werkgevers en regering eensgezind zijn, erin slagen om de arbeidsmarkt aan te passen. Landen waar dat niet gebeurt, mislukken”, weet Vandenbroucke. De werkgelegenheidsconferentie moet de neuzen van alle betrokkenen op de arbeidsmarkt in dezelfde richting zetten. Het doel is meer banen. Vandenbroucke wil vijf punten bespreken. Eerste punt is de verdeling van de vermindering met 800 miljoen euro van patronale bijdragen. Voorts wil de minister afspraken over de “werkbonus”, een nieuw systeem om werknemers met een laag brutoloon netto meer te geven. Met de deelregeringen wil hij bekijken hoe de begeleiding van de werklozen kan worden verbeterd. Van de bedrijven verwacht Vandenbroucke grotere inspanningen voor vorming en opleiding. Zegt de minister: “We hebben meer laaggeschoolden dan andere landen en we doen minder aan opleiding. Gemiddeld investeren bedrijven in Europa 2,3% van de loonkost in opleiding. Bij ons is dat maar 1,6%.” Ten slotte wil Vandenbroucke het systeem van de dienstencheque sterk uitbouwen. De logica: “Het kan niet dat er zoveel in het zwart wordt geklust, terwijl er zoveel mensen aan de dop staan.” Hij wil dus de fiscale lasten op arbeid voor eenvoudige klussen verlagen. Vandenbroucke wil ook een extra inspanning tegen de jongerenwerkloosheid, door elke nieuwe werkloze een concrete job aan te bieden. Nu gebeurt dit slechts bij 58% van de betrokkenen. In het dagblad Het Laatste Nieuws liet Vandenbroucke bovendien optekenen dat hij de sancties tegen werkonwillige werklozen opnieuw wil onderzoeken: “We zullen strenger moeten worden met een correcte controle op de werkbereidheid van werklozen. Ik begrijp dat mensen soms de moed verliezen, maar we kunnen niet aanvaarden dat ze geen inspanning meer doen om te solliciteren, zich te laten begeleiden of een opleiding te zoeken. Het systeem moet eerlijk gespeeld worden. Alleen dan kun je iedereen ook goed beschermen.” Eerder deze week, tijdens het evenement van Job@ (zie dagelijks nieuws van 27/9), nam de minister expliciet afstand van het in het regeerakkoord tot doel geproclameerde cijfer van 200.000 nieuwe banen: “Het is strijdig met mijn motto dat je in de politiek beter een pragmatisch voorstel radicaal kan uitvoeren dan een radicaal voorstel pragmatisch uitvoeren. Men mag mij na vier jaar wel afrekenen op de vraag of de arbeidsmarkt beter functioneert.”
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.