Werkgelegenheidsakkoord en 100 miljoen euro om Vlaamse vacatures in te vullen

Activeren van langdurig werklozen en zieken

Het akkoord ‘Iedereen nodig, Iedereen mee’ bestaat uit vier grote pijlers. Om te beginnen worden de pijlen gericht op het activeringsbeleid. Mensen die momenteel niet werken en langdurig zieken moeten opnieuw naar de arbeidsmarkt worden begeleid. De contractstrategie van VDAB wordt bijgestuurd en de samenwerkingsovereenkomst tussen RIZIV, bemiddelingsdiensten (zoals VDAB) en verzekeringsinstellingen wordt heronderhandeld. Doel: van 7.500 re-integratietrajecten dit jaar naar 10.000 volgend jaar en 12.000 in 2024 evolueren.

Daarbij wordt de bestaande maatregel van de ‘aanwervingsincentive’ afgeschaft en omgevormd naar een RSZ-korting, gericht op zowel langdurig werkzoekenden als andere potentiële werknemers die minstens twee jaar niet actief zijn op de arbeidsmarkt, zoals langdurig zieken. Er komt ook extra begeleiding voor wie na lange inactiviteit weer aan het werk gaat. Dit om te voorkomen dat de persoon na één jaar opnieuw zonder werk zit – wat vaak gebeurt.

Opleidingen en knelpuntberoepen

Levenslang leren hoort bij een duurzame carrière, en dus wordt het Vlaams Opleidingsverlof verlengd naar 250 in de plaats van 125 uur. Daarbij wordt extra budget voorzien voor knelpuntopleidingen. VDAB zal werkzoekenden naar deze opleidingen en de beroepen zelf begeleiden.

Wie al lang thuis zit en geen uitkering krijgt, zal met een financiële tegemoetkoming gestimuleerd worden zich om te scholen naar een knelpuntberoep. De stimulans wordt op drie momenten voorzien: (1) bij het aanvatten van een knelpuntopleiding, (2) bij het succesvol afronden van een knelpuntopleiding, en (3) na 1 maand tewerkstelling in een knelpuntvacature (3).

Uitval reduceren

Het akkoord tracht ook een oplossing te bieden voor de hoge uitval. Een innovatieprogramma voor werkbaar werk moet het bloeden stelpen. Samen met de sociale partners zouden er strategieën ontwikkeld worden om burn-out te voorkomen en mensen zo duurzaam aan het werk te houden.

Ook zal er een gericht actieplan volgen voor werknemers ouder dan 55 jaar, maar minister van Werk Brouns wil alvast een ander discours hanteren. Deze werknemers zijn niet oud (of out), maar ervaren. Meer diversiteit op de werkvloer, ook inzake leeftijd, is een absolute troef voor een onderneming.

Interregionale mobiliteit en arbeidsmigratie benutten

Tot slot ligt een deel van het antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt ook buiten Vlaanderen. Interregionale mobiliteit en gerichte arbeidsmigratie bieden heel wat kansen voor de arbeidsmarkt. Om die interregionale mobiliteit te stimuleren sluit de Vlaamse Regering zo snel mogelijk een samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest af, gelijkaardig aan het bestaande samenwerkingsakkoord met Brussel. Via deze versterkte samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Le Forem moeten jaarlijks minstens 2000 Brusselaars en 2000 Walen in Vlaanderen aan de slag kunnen.

Uiteindelijk is arbeidsmigratie het sluitstuk van dit Werkgelegenheidsakkoord. Vlaanderen wil eerst de focus leggen het activeren van beschikbare arbeidsreserve, maar voor specifieke profielen, zoals hooggeschoolden en knelpuntberoepen, moet het mogelijk zijn om gebruik te maken van arbeidsmigratie.

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.