Werkgelegenheidscijfers: rampzalig

Arbeidsmarkt
Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) in België bedroeg eind april 400.353 eenheden. Nochtans is april een “goede” maand voor de werkgelegenheid. Het was al van in 1998 geleden dat er gedurende deze maand zo veel werklozen geteld werden. De vorige keer dat de kaap van 400.000 werd overschreden, was in de “zwakke” maand augustus van 2000. Een daling van het aantal werklozen werd genoteerd in Brussel (daar zijn 60.613 UVW), een stijging was er in Wallonië (191.887) en Vlaanderen (147.853). In Vlaanderen steeg het aantal UVW het voorbije jaar met 15,1% of 19.349 personen. Van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden waren er eind april 118.208 die minder dan een jaar werkzoekend zijn, wat een stijging met 11,5% betekent tegenover april 2002. Toch nog 33.678 individuen waren een tot twee jaar werkzoekend. Hun aantal nam met 32,9% toe op jaarbasis. Het aantal langdurig werkzoekenden steeg in diezelfde periode met 0,3% tot 37.847 mensen. Bij de jonge werkzoekenden is er een stijging met 13,5% tot 43.851. Bij de plus-vijftigers steeg het aantal met 29,9% tot 16.921. Meer slecht nieuws kwam er van het informatiebedrijf Graydon Belgium. Dat ziet de jongste maanden het aantal faillissementen aangroeien. Graydon merkt op dat nu ook meer middelgrote ondernemingen over kop gaan, waardoor het jobverlies toeneemt.
Benelux Unie
ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.