Werkgevers en werknemers hebben totaal andere kijk op inzetbaarheid

Belgische werkgevers hebben een zeer positief beeld over hun werknemers, zo blijkt uit een enquête die HR-dienstverlener Acerta uitvoerde bij 415 CEO’s en bedrijfsleiders. Zowel arbeiders als bedienden worden gelauwerd voor hun inzetbaarheid, kennis en capaciteiten. Volgens 70 procent van de CEO’s zijn hun bedienden inzetbaar voor verschillende soorten werk. Bovendien zijn de bedrijfsleiders ervan overtuigd dat 67 procent van hun bedienden en 54 procent van hun arbeiders net door die inzetbaarheid makkelijk een andere job zouden kunnen vinden.

Weinig interne doorgroeikansen

Volgens dezelfde bedrijfsleiders heeft echter nog niet de helft van de bedienden (48 procent) carrièremogelijkheden binnen het bedrijf. En dat is opmerkelijk. De CEO schat  zijn werknemers hoog in, maar ziet maar weinig promotiekansen binnen de eigen organisatie. Het lijkt erop dat hij vooral wil garanderen dat de huidige functie goed ingevuld wordt en daarom eerder extern gaat aanwerven voor een nieuwe functie.

De werknemers die in 2015 in het Talent-O-meteronderzoek bevraagd werden, hadden een gelijkaardig beeld over hun interne doorgroeikansen naar andere functies (44 procent). Toch zien bedrijfsleiders het succes van hun werknemers in de arbeidsmarkt niet als een bedreiging: ze zijn er dan ook van overtuigd dat hun werknemers loyaal blijven tegenover hun bedrijf.

Optimistische toekomstvisie

Dat vertrouwen wordt verder geïllustreerd wanneer bedrijfsleiders naar de toekomst kijken. Zo is 65,5 procent ervan overtuigd dat hun werknemers over vijf jaar hun huidige job nog steeds graag zullen doen. Slechts 13 procent denkt dat hun werknemers tegen dan niet meer zo gemotiveerd zullen zijn als nu, terwijl 15 procent denkt dat ze hun huidige functie ontgroeid zullen zijn. Een wel erg rooskleurige conclusie.

Als werknemers dezelfde vraag krijgen, hebben ze een heel andere visie. Zo verklaart bijna een vierde van de werknemers hun job binnen 3 à 5 jaar ontgroeid te zullen zijn. Bijna 42 procent zegt tegen dan aan een nieuwe uitdaging toe te zijn, terwijl 30 procent verwacht minder gemotiveerd te zijn.

Samen bouwen aan duurzame inzetbaarheid

En daar knelt het schoentje: werkgevers vinden dat ze al heel wat initiatieven nemen om de inzetbaarheid van hun werknemers te versterken. Maar liefst 70 procent van de CEO’s zegt dat hij genoeg doet om de inzetbaarheid van zijn werknemers te verhogen en dat ook de werknemer zijn deel van de inspanning levert: zo zou volgens bijna driekwart van de CEO’s hun werknemers een beroep doen op hun leidinggevende voor advies of coaching.

Maar terwijl bedrijfsleiders ervan overtuigd zijn dat er aan twee kanten getimmerd wordt aan dat groeipad van duurzame inzetbaarheid, is het antwoord van werknemers ontnuchterend: amper 27 procent van de werknemers beaamt die conclusie en zegt dat hun werkgever zich inspant om hun inzetbaarheid te verhogen. In realiteit benadert nog niet de helft van de werknemers hun leidinggevenden voor advies.

Het is dus belangrijk dat bedrijfsleiders zich er bewust van zijn dat werknemers van hun werkgever acties verwachten om hun inzetbaarheid te verhogen en dat deze verwachtingen in de perceptie van de werknemer momenteel niet worden ingelost. Werkgevers doen er goed aan om hun inspanningen te verhogen én actiever te communiceren over de initiatieven die ze aanbieden.

Bron: Acerta (acerta.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.