Werkgevers fulmineren tegen voorstellen van Milquet over herstructureringen

HerstructureringOverlegorganen
Minister Milquet stelt onder andere voor om de economische fitheid van ondernemingen elke drie tot zes maanden via monitoring op de agenda van de sociale partners in de paritaire comités van de betrokken sectoren te plaatsen. Ze vraagt ook een extra overlegfase tussen de sociale partners in de wet-Renault en suggereert een preventieve en proactieve tussenkomst van de sociaal bemiddelaar bij potentiële sociale conflicten.

“Met deze voorstellen lijkt het alsof de minister de ondernemingen via de paritaire comités, via een verstrenging van de wet-Renault en via de sociale bemiddelaars onder curatele wil plaatsen”, klinkt het bij de werkgeversorganisaties. “Er rest ons dan ook geen keuze dan deze voorstellen af te doen als een aantasting van het vrij ondernemerschap die de competenties van onze bedrijfsleiders in twijfel trekt.”

Benelux Unie
Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.