Werkgevers gematigd positief over economische vooruitzichten

Voor zijn tewerkstellingsbarometer heeft uitzendbedrijf Manpower een rondvraag gehouden bij 751 Belgische werkgevers. 6 procent van hen zegt mensen in dienst te zullen nemen tijdens de komende maanden, 5 procent geeft aan medewerkers te zullen ontslaan. Dat betekent dat de nettotewerkstelling, het verschil tussen het aantal aanwervingen en het aantal ontslagen, licht positief uitvalt.

Vlaamse werkgevers tonen grootste vertrouwen

De nettotewerkstellingsprognose is licht positief in de drie regio’s: +4 in Vlaanderen, +2 in Brussel en +1 in Wallonië. In Vlaanderen stijgen de vooruitzichten met 2 punten vergeleken op kwartaal- én op jaarbasis. In Brussel wint de Manpower Index zelfs 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal, maar verliest hij er 2 in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. In Wallonië ten slotte daalt het werkgeversvertrouwen met 4 punten op kwartaalbasis en noteert het 1 punt lager vergeleken op jaarbasis.

Positieve vooruitzichten in 5 op de 10 sectoren

De werkgevers uit vijf op de tien bevraagde sectoren voorspellen positieve tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende kwartaal. Vooral de sectoren horeca (+13) en de bouw (+10) zijn hoopvol. Meer bescheiden, maar nog altijd positieve resultaten in de sectoren financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten aan bedrijven (+5) en de openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening (+4).

De werkgevers voorspellen een stagnatie in de sectoren transport, logistiek en communicatie (+1), de groot- en kleinhandel (0) en de winning van delfstoffen (0). Negatieve cijfers in drie sectoren: elektriciteit, gas en water (-1), de maakindustrie (-4) en de landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-5).

De nettotewerkstellingsprognoses stijgen in vijf sectoren ten opzichte van vorig kwartaal en dalen in vijf sectoren. In vergelijking met het derde kwartaal van 2015, groeit het werkgeversvertrouwen in zes sectoren, terwijl het daalt in vier andere.

Meest positieve vooruitzichten bij (middel)grote bedrijven

De werkgevers van de vier grootste bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het derde kwartaal 2016. De middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) voorspellen de meest optimistische nettotewerkstellingsprognoses van respectievelijk +19 en +18.

De voorspellingen zijn matig positief bij de kleine (10-49 werknemers) bedrijven (+7), terwijl hun collega’s van de microbedrijven (minder dan 10 werknemers) nog net geen negatieve tewerkstelling in het vooruitzicht stellen (+1).

Bron: Manpower (manpowergroup.be)


Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.