Werkgevers willen puntensysteem tegen alcohol

Uit een rondvraag van ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat één op de drie werkgevers in de voorbije vijf jaar geconfronteerd werd met alcoholmisbruik op de werkvloer. Eén op de vijf werd geconfronteerd met drugs.

Slechts vier op de tien werkgevers hebben volgens de rondvraag een preventiebeleid rond alcohol en drugs. “Dat is te weinig en als werkgevers moeten we hier zeker nog een extra inspanning leveren”, erkent Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Al wijst hij erop dat een preventiebeleid geen garantie biedt op minder misbruik. “Zo blijkt uit het onderzoek dat werkgevers met een preventiebeleid meer te kampen hebben met misbruik dan degenen zonder beleid.”

Een derde van de bevraagde werkgevers nam een alcohol- of drugtest op in het arbeidsreglement. Maar het afnemen van een test kan alleen preventief, niet bij een vermoeden van dronkenschap. Daarom pleit Unizo ervoor om de wetgeving aan te passen en controle mogelijk te maken. Het denkt daarbij in de richting van een puntensysteem, vergelijkbaar met het rijbewijs met punten. “Blijkt er meermaals sprake te zijn van misbruik, dan moet dit een reden kunnen zijn tot ontslag om dringende redenen.”

Uit de rondvraag blijkt ook dat zes op de tien werkgevers alcohol niet toelaten op de werkvloer. Een kwart gedoogt het uitsluitend bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag of geboorte. Slechts 1,5% zegt alcohol toe te laten.

Wanneer een werknemer dronken op het werk verschijnt, reageert 64% van de ondervraagden met een confrontatie. De helft waarschuwt dat dergelijk gedrag niet meer mag gebeuren. Bijna een derde maakt concrete afspraken met de betrokken werknemer en een kwart van de ondervraagden probeert de werknemer te helpen.

De vakbonden lopen niet warm voor het idee en verwijzen naar cao 100, die werkgevers sinds april 2010 verplicht om een preventief alcoholbeleid in te voeren. “Iedereen was het erover eens, Unizo incluis, om een preventief beleid te hebben. Repressie en testen leiden tot willekeur, en tot wat sancties. De basisafspraak is: je maakt eerst goede afspraken in je bedrijf, je werkt dan samen regels uit, dat kan heel streng zijn, of heel laks en tolerant, en dan kan je die toepassen”, reageert het ACV.

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.